• Temat numeru: Wnioski, które wyciągnięto po katastrofie ekologicznej na Odrze
  Masowe śnięcie ryb w Odrze, do jakiego doszło w lipcu i sierpniu 2022 roku, było jedną z największych katastrof ekologicznych w Europie w najnowszej historii. Jakie wnioski z niej wyciągnięto?
 • Zmiany prawne
  • System kaucyjny ostatecznie przyjęty!
   Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi została ostatecznie podpisana. Od 1 stycznia 2025 r. będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. System obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.
  • Produkcja baterii w UE unormowana
   Zatwierdzono nowe przepisy dotyczące projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w Unii Europejskiej. Co się zmieniło?
  • Czy zakład pakujący produkty podlega pod ustawę SUP
   Pytanie: Jako zakład produkcyjny pakujemy sypki produkt spożywczy w opakowanie typu PET. Czy podlegamy pod zmianę w ustawie w sprawie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych (tzw. SUP)?
  • Jak postępować z odpadami z toczenia i piłowania żelaza
   Pytanie: Firma w poprzedniej decyzji na wytwarzanie miała pozwolenie na wytwarzanie odpadów o kodzie 12 01 01 (odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów). W obecnie obowiązującej nie ma pozwolenia na ten kod, ale odpady wytwarza. Czy w związku z tym odpady z toczenia i piłowania żelaza może klasyfikować pod kodem 17 04 05, który ma w decyzji?
  • Zasady klasyfikacji odpadów w postaci ciekłej
   Pytanie: Firma ma polerkę, na której będą szlifowane próbki, wcześniej zalane żywicą. Polerka generować będzie odpad, jakim jest woda połączona z środkami do polerowania, chłodziwem oraz pyłem z żywicy. W jaki sposób mogę dokonać utylizacji i pod jakim kodem klasyfikować odpad?
  • Czy budowa garażu wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Pytanie: Planuję budowę garażu – czy muszę uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: duś)?
  • Kto ma generować potwierdzenie w BDO
   Pytanie: Wytwarzając odpady i przekazując je transportującemu, należy zatwierdzać kartę przekazania odpadów (KPO) w bazie danych o odpadach (BDO) i generować też potwierdzenie? Do tej pory zawsze przekazywaliśmy kartę jako zatwierdzoną, ale nowy transportujący zarzuca nam błąd. Jak należy to robić poprawnie? 
  • Jak założyć spółdzielnię energetyczną
   Jednym ze sposobów radzenia sobie ze stale rosnącymi kosztami zaopatrzenia w energię jest partycypacja w ramach tzw. spółdzielni energetycznej. Tego typu spółdzielnie działają w ramach rozproszonej energetyki obywatelskiej. Sprawdź, po co i jak założyć taką spółdzielnię.
  • Wymogi środowiskowe dla prowadzących hodowlę zwierząt – część II
   W pierwszej części artykułu pisaliśmy o pozwoleniach, które mogą dotyczyć przedsiębiorcy zajmującego się hodowlą zwierząt. Nie wszystkie formy korzystania ze środowiska wymagają jednak uzyskiwania pozwolenia.
  • Częstotliwość czyszczenia separatorów
   Z artykułu dowiesz się, jak często należy czyścić separatory, do których spływają wody opadowe i separatory, do których spływają ścieki przemysłowe.
  • Dokumentacja dotycząca działań związanych ze zwierzętami objętymi ochroną
   Niektóre podmioty muszą składać wnioski o wydanie zezwolenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na czynności podlegające zakazom, w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną (np. bobra europejskiego). W jakich przypadkach jest to konieczne i jak wygląda taka dokumentacja?
  • Zasady magazynowania odpadów opakowań niebezpiecznych
   Firmy często wykorzystują w swojej działalności farby zawierające substancje niebezpieczne, po użytkowaniu których pozostają odpady opakowań (np. puszki po farbach do znakowania drewna – kod 15 01 10*). Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób powinieneś magazynować takie opakowania.
  • Okres rozliczeniowy dla opłat zmiennych
   Opłata zmienna wynika z rzeczywistego zakresu korzystania z wód i stanowi iloczyn jednostkowej stawki za określony sposób korzystania z wód oraz wymiaru tego korzystania przez oznaczony podmiot. Ostatnio pojawiło się orzeczenie dotyczące długości okresu rozliczeniowego, który powinniśmy przyjmować.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz