• Aktualności
  • Nowe przepisy dotyczące BHP (3)
  • Porady eksperta (4)
 • BHP od kuchni
  • Świadomy menedżer kluczem do bezpieczeństwa (7)
  • Jak właściwie dbać o BHP w obiektach hotelowych? (11)
 • Szkolenia pracowników
  • Skuteczna komunikacja w służbie BHP - Prezentacje informacyjne - część 1 (53)
 • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
  • Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy (27)
  • Jakie są zadania pracownika koordynującego ewakuację? (31)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Problem oceny ryzyka przy obsłudze maszyn - część 2 (59)
  • Wypadki przy pracy, zagrożenia i choroby zawodowe
  • Jakie są obligatoryjne elementy definicji wypadku przy pracy? (41)
  • Profilaktyka chorób zawodowych w służbie zdrowia (47)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Praktyczne aspekty rejestracji zdarzeń potencjalnie wypadkowych (17)
  • Plan BIOZ na budowie (20)
 • Narzędziownia
  • Sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji (33)
  • Karta wypadku (35)
  • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (37)