• Aktualności
  • Nowe przepisy dotyczące BHP (3)
  • Porady eksperta (4)
 • BHP od kuchni
  • Jak unikać błędów w dokumentach przekazywanych do ZUS?
   Rozmowa z Dorotą Wielkanowską, starszym inspektorem ZUS w oddziale w Bydgoszczy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych (14)
  • Środki ochrony indywidualnej na budowie (20)
 • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
  • Wymagania dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych (26)
 • Narzędziownia
  • Przykładowa procedura oceny ryzyka (32)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - Laborant kontroli jakości (37)
 • Wypadki przy pracy, zagrożenia i choroby zawodowe
  • Czy tylko wypadek przy pracy uprawnia do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego? (41)
  • Jak poprawnie wypełnić skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie, aby nie zostało zakwestionowane przez PIP? (45)
  • Apteczka pierwszej pomocy - vademecum pracodawcy i pracownika (48)
 • Szkolenia pracowników
  • Skuteczna komunikacja w służbie BHP. Wystąpienie perswazyjne - część 2 (52)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Metoda PHA, JSA czy RISK SCORE - jak skutecznie szacować ryzyko? (58)