• Aktualności
  • Wybrane przepisy BHP opublikowane od 1 marca do 15 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
  • Porady eksperta (4)
 • Bezpieczne stanowisko pracy
  • BHP w laboratorium chemicznym (6)
 • BHP w budownictwie
  • Wypadki na budowie pracowników młodocianych - jak szkolić młodych pracowników "na starcie" aby zapobiegać urazom (1)
  • Prace na wysokości: czy do sporadycznych prac na drabinie do wysokości 3 m potrzebne jest szkolenie wysokościowe? (14)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Palenie na terenie zakładu pracy (16)
  • zagrożenie hałasem w miejscu pracy (18)
 • Prawo - BHP, POPŻ, KP
  • Sprawdzenie instalacji piorunochronnej jako bieżące utrzymanie obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym (22)
  • Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w ZPCh (26)
  • Zawał - kiedy uznawany jest za wypadek przy pracy? (38)
  • Badania lekarskie pracowników - profilaktyczna ochrona zdrowia (61)
 • Narzędziownia
  • Lista kontrolna "Zagrożenie hałasem w miejscu pracy" (29)
  • Lista kontrolna podczas przeprowadzenia codziennego instruktażu stanowiskowego na stanowisku: malarz budowlany (30)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: montażysta dekoracji (34)
  • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku montażysty dekoracji (35)
  • Karta kontrolna w laboratorium (37)
 • Ergonomia
  • Analiza ryzyka ergonomicznego - cz. II - praktyczne wykorzystanie metody RULA (42)
  • zdrowe biuro (46)
  • Prowadzenie rozmów z pracownikami - jak rozmawiać z pracownikami łamiącymi zasady? Prowadzenie rozmów podczas audytów (52)