• Aktualności
  • Wybrane przepisy BHP opublikowane od 15 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
  • Porady eksperta (4)
 • Temat numeru
  • Profesjonalne podejście do ochrony słuchu - dobre praktyki BHP (6)
 • Czynniki szkodliwe
  • Stanowiska pracy zagrożone pyłem - analiza ryzyka (14)
  • Ochrona pracy rąk (41)
 • BHP od kuchni
  • System lockout tagout - optymalizacja kosztów wdrożenia LOTO (22)
 • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
  • Zmiany w przepisach dotyczących umów terminowych (26)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych a powierzanie zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy (30)
 • Narzędziownia
  • Załącznik: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (33)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: pracownik cukierni/lodziarni (35)
  • Arkusz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: pracownik cukierni/lodziarni (37)
  • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku pracownik cukierni/lodziarni (38)
  • Karta kontrolna pozwalająca sprawdzić wypełnienie obowiązków związanych z występowaniem hałasu w miejscu pracy (40)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Odpowiedzialność pracodawcy za czystość w hali produkcyjnej (45)
 • Bezpieczne stanowisko pracy
  • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń biurowych - skutki zdrowotne nieprawidłowej wymiany powietrza (48)
  • Prawidłowe oświetlenie na stanowiskach pracy (50)
 • Ergonomia
  • Analiza ryzyka ergonomicznego - cz. I - praktyczne wykorzystanie metod OWAS, REBA (54)
 • Maszyny i urządzenia
  • Zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów - nowy system kar wynikający z wprowadzenia Nowych Ram Prawnych (NLF) Unii Europejskiej (61)