• Aktualności
  • Przepisy dotyczące BHP opublikowane od 20 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
  • Porady eksperta (4)
 • Temat numeru
  • Zakup maszyny w przedsiębiorstwie - na co koniecznie należy zwrócić uwagę? (6)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Optymalizacja wydatków BHP w firmie - jak analizować koszty i korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy? (10)
 • BHP w budownictwie
  • podwykonawcy na placu budowy - problemy związane z bezpieczeństwem pracy, dobre praktyki we współpracy (14)
 • Bezpieczne stanowisko
  • Przedstawiciel handlowy - stanowisko oraz występujące na nim zagrożenia zawodowe (18)
  • Ręczne prace transportowe - zagrożenia i przyczyny wypadków (22)
 • Narzędziownia
  • Protokół z oceny dostosowania maszyny do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i dopuszczenia do użytkowania (26)
  • Protokół oceny zasadniczych wymagań BHP w zakresie uruchomienia nowych maszyn i urządzeń (30)
  • Instrukcja BHP podczas magazynowania substancji(preparatów chemicznych i nawozów (31)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: fizjoterapeuta (34)
  • Arkusz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: fizjoterapeuta (36)
  • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku fizjoterapeuty (37)
 • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
  • Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy - umowa przed pierwszym dniem pracy, warunki zatrudniania ciężarnych (39)
 • Czynniki szkodliwe
  • Mikroklimat jako czynnik uciążliwy w pracy (44)
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Odzież ochronna - czym się kierować przy jej wyborze? (48)
 • BHP od kuchni
  • Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów - cz. II (60)
 • Prawo a BHP
  • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (53)
  • Brak prawa do zasiłku chorobowego (57)