Temat numeru: Kierowca samochodu dostawczego - zagrożenia na stanowisku pracy i potencjalne zagrożenia wypadkowe

 • Aktualności
  • Przepisy dotyczące BHP opublikowane od 1 września 2016 r. do 15 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
  • Porady eksperta (4)
 • BHP od Kuchni
  • Kierowca samochodu dostawczego - zagrożenia na stanowisku pracy i potencjalne zagrożenia wypadkowe (6)
   Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania klasyfikuje kierowcę samochodu dostawczego pod numerem 832202. Kierowca samochodu dostawczego to pracownik, który prowadzi pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub zespoły pojazdów złożonych z samochodu oraz przyczepy - o łącznej masie całkowitej nieprzekraczającej 4250 kg.
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem
  • Audyt bezpiecznych zachowań - jak go przeprowadzić, aby był miarodajny? (11)
   Audyty bezpiecznych zachowań, audyty behawioralne, BBS - to zwroty, które w ostatnim czasie robią zawrotną karierę. Wiele firm i przedsiębiorstw sięga po takie rozwiązania w nadziei, że proces audytów bezpiecznych zachowań rozwiąże ich wszystkie problemy związane z zachowaniem norm i zasad BHP w codziennym życiu organizacji.
  • Bezpieczna praca wózków podnośnikowych i paleciaków - wymagania dla pracowników, szkolenia, ŚOI (14)
   Nie sposób wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach nawet najmniejszego zakładu produkcyjnego, a tym bardziej magazynu lub bazy transportowej, gdzie nie są wykorzystywane wózki podnośnikowe. Ułatwienia w pracy oraz usprawnienia procesów produkcyjno-logistycznych, jakie dzięki nim osiąga przemysł, kwalifikuje je do podstawowych i niezbędnych narzędzi pracy.
 • Wypadki przy Pracy
  • Metody wysłuchania poszkodowanego i świadka w postępowaniu powypadkowym (19)
   Obecnie przepisy nie określają ani procedury, ano formy, w jakiej powinny być odebrane wyjaśnienia poszkodowanego oraz informacje uzyskane od świadków wypadku. Nie określają również żadnego wzoru druku, na którym należałoby spisać takie wyjaśnienia czy informacje. Jednocześnie zatwierdzony protokół powypadkowy stanowi podstawę dla sądów i organów emerytalno-rentowych oraz innych zaangażowanych instytucji do ustalenia praw do wypłaty odszkodowań lub przyznawania innych świadczeń pieniężnych (np. renty).
 • Prawo - BHP, PPOŻ., KP
  • Kontrole PIP związane z wypadkiem przy pracy (26)
   Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nowy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
  • Uchylanie się poszkodowanego - co robić? (30)
   zapoznanie osób uprawnionych z treścią protokołu powypadkowego ma istotne znaczenie ze względu na fakt, iż protokół powypadkowy z ustaleniami w nim zawartymi stanowi dokument prywatny mający wpływ na uprawnienia poszkodowanego pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że poszkodowany pracownik lub rodzina zmarłego pracownika będzie uchylać się od podpisania protokołu powypadkowego z uwagi na nieprawdziwe - ich zdaniem- twierdzenia zawarte w treści protokołu.
  • Czego od służby BHP oczekują pracodawcy? (56)
   Tworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, nawet tego, który zatrudnia jednego pracownika. Przez pracodawcę rozumieć tu należy te osoby i jednostki organizacyjne, które zatrudniają osoby fizyczne na podstawie stosunku pracy. Jeśli więc pracodawca nie korzysta z pracy najemnej opartej na umowie o pracę, służby takiej posiadać nie musi, jeżeli natomiast posiada pracownika chociażby na 1/4 etatu, to wyjścia - niestety - nie ma, musi zastanowić się, jaki model funkcjonowania służby będzie dla niego najkorzystniejszy.
 • Narzędziownia
  • Lista kontrolna: budowa - kontrola PIP (32)
  • Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego (35)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: kontystka (37)
  • Arkusz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: kontystka (39)
  • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku kontystki (40)
 • Bezpieczne Stanowisko
  • Pracownicy 50+ - zdrowie i bezpieczeństwo (42)
   Sytuacja demograficzna w Polsce przyczynia się do dłuższej aktywności zawodowej Polek i Polaków. Osoby, które wchodzą w wiek przedemerytalny, częściej niż w poprzednich latach są zainteresowane utrzymaniem aktywności zawodowej. Również przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, że zawodowe i społeczne umiejętności zdobyte przez dojrzałych pracowników stanowią unikalny zasób kapitału ludzkiego, którego nie posiadają młodsi pracownicy.
  • Kontrola stanu BHP obiektów należących do szkoły (46)
   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
 • Czynniki Uciążliwe
  • BHP w pozycji stojącej - organizacja stanowiska, obowiązki pracodawcy (50)
   Przepisy BHP odwołują się do pracy w pozycji stojącej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm. oraz z 2011 r. nr 173, poz. 1034).
  • Stres jako przyczyna wypadków przy pracy (53)
   Definicja, jaką w Polsce przyjmuje Państwowa Inspekcja Pracy, opisuje występowanie stresu w miejscu pracy wtedy, kiedy pracownik odczuwa dyskomfort psychiczny w sytuacji, gdy w konkretnym momencie warunki i wymagania przekraczają jego możliwości.
 • Szkolenia Pracowników
  • Gry sposobem na aktywizację szkoleń BHP (60)