• Teksty-preteksty (2)
   Strata; Benefity; Czynności agrotechniczne; Tym razem to nie Chińczycy winni
  • Kolejny rok... (3)
 • Przepisy i normy
  • Na bieżąco... (12)
   Korzystając z materiałów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, zamieszczamy odpowiedzi na pytania pracowników i pracodawców, dotyczące przekazywania pracownikom informacji ZUS RMUA, zapisu dotyczącego urlopu na świadectwie pracy, możliwości żądania oświadczenia o otrzymaniu odprawy rentowej, potrącenia komorniczego z wynagrodzenia za pracę.
  • Umowa na czas wykonywania określonej pracy (13) Zastosowanie; Brak limitu ilościowego; Ustanie umowy; Ograniczony zakres roszczeń; Świadectwo pracy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracach podwodnych (cz. 2) (18)
   W pierwszej części artykułu (Atest 11/2012) zostały omówione m.in. prace podwodne i podstawowe pojęcia z nimi związane, uprawnienia nurków, znaki służące do porozumiewania się pod wodą. Druga część poświęcona jest organizacji pracy nurków.
  • Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest (21)
   Autorka w artykule skupia się na zagadnieniu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, które reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. W kolejnych publikacjach podda analizie kwestie usuwania, transportu i oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest.
  • Analiza stanu bhp w zakładzie pracy (cz. 4) (23)
   W Ateście nr 7/2012 i 9/2012 autor omówił trzecie zadanie służby bhp. Uzupełnieniem jst przykładowa analiza stanu bhp w zakładzie pracy, której pierwsza część ukazała się w Ateście nr 11/2012.
  • Wymagania bezpieczeństwa dla nowych nożyc gilotynowych (część 2) (55)
  • Dlaczego ja? (57)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (58)
  • Tego jeszcze nie było (59)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Chcemy utrzymać etos górniczy (8)
   Rozmowa z dr Piotrem Litwą - prezesem Wyższego Urzędu Górniczego
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Andrzej Damijan (17)
  • Częstochowa (38)
   Obszar działania częstochowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy to miasto Częstochowa i powiaty: częstochowski, kłobucki, lubieniecki i myszkowski (bez miasta Myszków). Oddział zatrudnia 31 pracowników, w tym 25 inspektorów pracy. Problemy z jakimi stykają się inspektorzy w tutejszych zakładach, są podobne jak w całej Polsce. Jednak ze względu na stosunkowo duże bezrobocie dominują sprawy związane z nielegalnym zatrudnieniem i regulowaniem należności za pracę. Oprócz tych problemów w artykule omówione są również niektóre działania związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, współpracą z partnerami społecznymi, działalnością branżową (gospodarka komunalna), promocją i prewencją.
  • Wiatraki (42)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo pracy w górnictwie (4)
   Wpływ zagrożeń naturalnych na wypadki; Lekceważenie zmęczenia; Brak nadzoru i rutyna; Zapobieganie wypadkom
  • UWAGA! ADR zmienia filozofię funkcjonowania? (25)
   Marginalna ocena zagrożeń dla środowiska wodnego; Kłopoty z oznakowaniem opakowań; Nowa ocena zagrożeń dla środowiska wodnego; Co oznacza znak środowiskowy na opakowaniu? Kłopoty z wdrożeniem zmian w przepisach; Negatywne perspektywy harmonizacji
  • Wyznaczanie kategorii ryzyka pracownika produkcji na stanowisku pracy, na którym możliwe jest wystąpienie atmosfery wybuchowej (60)
 • Informacje
  • Listopad - miesiącem bhp (16)
   W listopadzie odbyło się kilka ważnych wydarzeń podsumowujących pracę w zakresie bhp różnych osób i instytucji - do tych wydarzeń można zaliczyć przede wszystkim: wręczenie nagród im. H.Krahelskiej, finał konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej", wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, podsumowanie krajowej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk. Natomiast ważną zapowiedzią na przyszły rok była prezentacja planu pracy  Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawionego do zatwierdzenia Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu w Sejmie 20 listopada.
  • Treść rocznika 2012 (28)
  • Głosy z Polski (54)
  • Behapowcy o stresie (54)
 • ABC BHP
  • I jak instrukcja obsługi maszyny. Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące niektórych kategorii maszyn (52)
   Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym; Maszyny przenośne trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie; Przenośne maszyny udarowe, montażowe i inne; Maszyny samojezdne, w tym maszyny o wielorakich zastosowaniach; Osprzęt do podnoszenia; Maszyny piodnoszące
 • Wypadki i awarie
  • Amputacja na frezarce (44)
 • Konferencje
  • Apetyt na ryzyko (część 1) (46)
   Od analizy zagrożeń do oceny ryzyka; Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego - wybór metody; Rola oceny ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa operatorom maszyn; Niebezpieczne chemikalia - ryzyko stosowania słabo przewidywalne; Co oceniamy - ryzyko pracownika, ryzyko na stanowisku czy dla konkretnej pracy; Ocena ryzyka podstawą działań przedsiębiorcy
 • Edukacja
  • Urządzenia transportowe (33)
  • Angielski dla behapowców (l. 36) (50)
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu (52)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Nagroda specjalna dla prezes FSNT NOT; Nagroda filmowa w Lipsku; Europejski Konkurs Dobrych Praktyk; Seminarium oddziału w Pile; Pracodawca godny zaufania
  • Technika na co dzień (10)
  • Redakcja odpowiada (32)
   Znak CE i deklaracja wystarczą
  • BHP w sieci (48)
   Filmy o bhp w górnictwie; Portal górniczy o bezpieczeństwie
  • Zmiany w przepisach (49)
 • Wkładka
  • Maszyny - Lista kontrolna
   Przecinarka tarczowa poprzeczna