• Teksty-preteksty (2)
  • Kultura współpracy (3)
 • Przepisy i normy
  • Behapowcy po 1 lipca 2013 r. (4)
   1 lipca 2013 r. możliwość wykonywania zawodu utracą tzw. behapowcy kursowi, tzn. nieposiadający tytułu technika bhp czy studiów bhp o kierunku lub specjalności w zakresie bhp, a jedynie kurs podstawowy dla służby bhp. Jednocześnie nastąpi dość znaczne ograniczenie możliwości funkcjonowania osób legitymujących się tylko (?) dyplomem technika bhp - pisze Andrzej Nowak.
  • Na bieżąco... (12)
  • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę (13)
  • Pierwsza pomoc, zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników (18)
   Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników za sprawą art. 2091 § 1 p. 2 kodeksu pracy spoczywa na pracodawcy. Przepis ten budzi jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Przygotowany blok materiałów w zamiarze redakcji miał być odpowiedzią na pytanie: jak właściwie go realizować. Okazuje się, że nie jest to proste, szczególnie w kwestii zwalczania pożarów. W zakładach pracy zwalczanie pożarów jest rozumiane znacznie szerzej niż wynika to z interpretacji B. Wawrzyniak - radcy prawnego. Redakcja opowiada się za tą interpretacją.
  • Płytowa zagęszczarka gruntu (33)
  • Wyposażenie ochronne dla strażaków (63)
  • Roszczenie o nienależne odszkodowanie (65)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (66)
  • Umowy terminowe przy zwolnieniach grupowych (67)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Spoczywa na nas duża odpowiedzialność (8)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Teresa Janicka-Panek (17)
  • Bezpieczeństwo z głową i na własny rachunek (46)
  • Szeroki asortyment (50)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Stres termiczny przyczyną śmierci strażaków (22)
   Stres termiczny to obciążenie cieplne organizmu zmagającego się z nadmierną temperaturą. Według publikacji "Firefighter fatalities and injuries. The role of heat stress and PPE", wydanej przez uniwersytet w Illinois w 2008 r., jest on główną przyczyną zgonów wśród strażaków. W artykule prezentujemy jedno z rozwiązań chroniących przed stresem termicznym.
  • Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 8: Komunikacja (26)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej (cz. 2) (40)
  • Nauczyciel praktycznej nauki zawodów leśnych (68)
 • ABC BHP
  • P jak promocja zdrowia (30)
 • Informacje
  • Program dla milionów (16)
  • 6. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (24)
  • Złote Szelki 2013 (25)
  • Głosy z Polski (62)
 • Organizacja i ekonomika
  • Dwugłos w sprawie oświadczeń: Zapoznawanie pracowników - mniej oświadczeń (42)
   Behapowiec Piotr Kaczmarek proponuje dobrą praktykę, polegającą na zapoznawaniu pracowników z instrukcjami, oceną ryzyka, kartami charakterystyki substancji mieszanin niebezpiecznych itd. podczas szkoleń i rezygnacji z tworzenia oświadczeń wpinanych do akt osobowych. Prawnik Piotr Wąż krytykuje ten pomysł.
  • Dwugłos w sprawie oświadczeń: Przepisy na to nie pozwalają (42)
 • Edukacja
  • W szkole średniej potrzebny jest przedmiot bhp (37)
  • Angielski dla behapowców (l. 41) (58)
  • Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim (60)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (61)
 • Wypadki i awarie
  • Ręka zmiażdżona przez koło (52)
 • Reportaż
  • Katowice jednak potrzebne (54)
 • Stałe rubryki
  • Listy (6)
   • Occupational safety and health - mission impossible?
  • Wydarzenia (7)
  • Technika na co dzień (10)
  • Redakcja odpowiada (32)
   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.) - lektura obowiązkowa dla absolwentów studiów podyplomowych z zakresu bhp!
  • BHP w sieci (56)
  • Zmiany w przepisach (57)
 • Wirtualne Muzeum BHP
  • Historia techniki
  • Szkolenie wypadkowe i nie tylko
  • Europejska kultura bezpieczeństwa
  • Kurtki - komentarze specjalistów
  • Myślą o młodych behapowcach