Atest - ochrona pracy 2013/09

  • Teksty-preteksty (2)
   Segregacja odpadów po czesku; Bezpieczna praca; Rozśpiewana listonoszka
  • Pracownik służby bhp (3)
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie materiałów oddziału PIP w Nowym Sączu zamieszczamy odpowiedź na pytanie nauczyciela mianowanego, czy możliwe było przeniesienie go na inne stanowisko bez jego zgody, w trybie wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia.
  • Przedwstępna umowa o pracę (13)
   Przedwstępna umowa o pracę zawierana jest w sytuacji, gdy w momencie jej podpisywania strony jeszcze nie mogą bądź nie chcą zawierać umowy o pracę. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele.
  • Rozdrabniacz walcowy do tworzyw sztucznych (33)
  • Wymagania normatywne dla sprężarek (63)
  • Ewidencjonowanie czasu pracy (65)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (66)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2013 r.
  • Wygrana sprawa (mimo sprzecznych wyroków sądu odwoławczego) (67)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • 20 lat OSPSBHP (4)
  • 60 lat służby bhp (8)
   19 września obchodzimy Dzień Pracownika Służby BHP, ustanowiony w celu upamiętnienia 19 września 1953 r., kiedy to weszła w życie uchwała nr 592 Prezydium Rządu z 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, powołująca służbę bhp. W związku z 60-leciem służby bhp, o to jak postrzegają jej rolę we współczesnej gospodarce, zapytaliśmy przedstawicieli PIP, CIOP, WUG i najstarszej polskiej organizacji pracodawców, czyli Związku Rzemiosła Polskiego.
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Anna Świątek (17)
  • Exploseum (50)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Środki ochrony indywidualnej strażaków, cz. 3 (20)
   Odzież ochronna okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. Odzież ochronną należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych czynników. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenia mechaniczne itp.
  • Wybór autobusu komunikacji miejskiej ze względu na warunki pracy kierowcy, cz. 2 (40)
   W pierwszej części artykułu (ATEST 8/2013) autorzy omówili warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Zaprezentowali własne badania dwóch wybranych autobusów - wykonali pomiary poziomu natężenia hałasu słyszalnego i infradźwiękowego oraz poziomu drgań ogólnych. Poniżej prezentują wyniki badań i wyciągają wnioski.
  • Gaszenie pożarów - wybrane zagrożenia, cz. 3 (54)
   W dwóch częściach artykułu (ATEST 6 i 8/2013) opisaliśmy dotychczas wybrane zagrożenia w pracy strażaków związane z wysoką temperaturą i nagłym zapaleniem się gazów pożarowych, a także zagrożenia powodowane przez dym. W trzeciej, ostatniej części piszemy o niektórych zagrożeniach fizycznych i psychospołecznych.
  • Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 2: Opracowanie charakterystyki stanowisk pracy (68)
 • ABC BHP
  • Z jak Z-10 (29)
   Sposób przekazania sprawozdania; Cel badania; Kto sporządza Z-10? Zakres przedmiotowy sprawozdania Z-10; Dział 1. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezipecznymi dla zdrowia
 • Informacje
  • Bhp w szkołach (16)
   Wakacyjne posiedzenie (9 lipca) Rada Ochrony Pracy poświęciła nauczaniu bhp w różnych typach szkół, bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w szkołach oraz zatrudnianiu pracowników młodocianych.
  • 17. edycja wyróżnienia ZŁOTE SZELKI (18)
  • 6. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (24)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (61)
  • Głosy z Polski (71)
  • Pomoc ofiarom wypadków (71)
 • Szkolenia BHP
  • Ewaluacja szkoleń bhp (43)
   Po prezentacji elementów składowych dydaktyki bhp: zasady szkoleń, programy i cele, metody, formy, media (środki dydaktyczne), przyszedł czas na ocenę efektywności szkoleń bhp, poprzez ich ewaluację. Tradycja badań ewaluacyjnych w świecie sięga początków XX wieku. Ewaluacja często jest interpretowana jako systematyczne badanie jakości, proces zbierania i analizowania ilościowego i jakościowego danych, ocenianie i wartościowanie.
 • Wypadki i Awarie
  • Niewłaściwa obsługa kombajnu zbożowego (52)
 • Edukacja
  • Planowanie pracy dydaktycznej z zakresu bhp w szkołach przygotowujących do zawodu (37)
  • Angielski dla behapowców (l. 45) (58)
  • Technik bhp (60)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (62)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Spotkanie na Litwie; Termy zgodnie z bhp; Specjalista po studiach; Bezpieczne zarządzanie
  • Technika na co dzień (10)
   Rękawice przeciwskaleczeniowe; Indywidualny filtr do wody; Zrób to sam; Egzoszkielet; Hybrydowe oświetlenie uliczne
  • Listy (31)
   Zmobilizować zarządy do pracy; Delegaci zmieniają statut (?)
  • Redakcja odpowiada (32)
   Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp; Staż pracy w służbie bhp to nie praktyka; Kwalifikacje pracowników służby bhp dotyczą osób fizycznych; Oferty pracy tylko dla osób z doświadczeniem
  • BHP w sieci (56)
   Bhp trafia pod strzechy; Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy
  • Zmiany w przepisach (57)