Atest - ochrona pracy 2013/12

  • Teksty-preteksty (2)
   Problemowa niecka; Ginące słownictwo; Antystresowe zwierzęta; De gustibus...; Prezenteizm
  • Dużo optymizmu i pieniędzy nie tylko na święta (3)
 • Organizacja i Ekonomika
  • Identyfikacja zagrożeń - wprowadzenie do zagadnienia (4) Wiele instytucji krajowych oraz organów nadzoru nad warunkami pracy, mających w zakresie działania zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, w celu określenia stanu środowiska pracy w ramach swojej działalności posługuje się pojęciem ryzyka zawodowego - narzędziem umożliwiającym ustalenie środków ochronnych w celu redukcji ryzyka występującego na stanowisku pracy.
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Badania lekarskie poprzedzające zatrudnienie pracownika młodocianego (13)
   Podstawa prawna; Argumenty za dwoma badaniami; Argumenty za jednym badaniem; Zaświadczenie przed podjęciem nauki; Badania okresowe i kontrolne
  • Owijarka z ramieniem obrotowym (33)
  • Ergonomia jako zadanie służby bhp (37)
  • Nowe wymagania normalizacyjne dla owijarek do palet oraz innych maszyn (59)
  • Przyczyna zwolnienia ma być zrozumiała dla pracownika (61)
  • Roszczenia bezzasadne (62)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Ergonomiści zalecają drzemkę (8)
   Rozmowa z dr. Januszem Pokorskim, lekarzem internistą, specjalistą medycyny pracy, ergonomistą z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Stanisław Banaszek (17)
  • Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp (część 2) (22)
   Skuteczni, ale nie zawsze sprawiedliwie oceniani; Godzenie ról; Przeciążeni pracą
  • Maszyny liczące (46)
  • Kolejni laureaci otrzymali ZŁOTE SZELKI (52)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Nadtlenki organiczne - czy ich stosowanie jest bezpieczne? (cz. 2) (25)
   Przygotowanie nadtlenków organicznych do przewozu; Bezpieczny transport nadtlenków organicznych; Temperatura Samoprzyspieszającego się Rozkładu - TSR; Braki w opinii; Fałszerstwo
  • Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 5: Czynniki fizyczne - karta oceny dla prac malarsko-szpachlarskich (64)
 • ABC BHP
  • B jak biegły sądowy (cz. 2) (26)
   Używanie tytułu: biegły sądowy;
 • Informacje
  • Uwaga na zmęczonych maszynistów (15)
  • Treść rocznika 2013 (28)
  • Głosy z Polski (55)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
 • Wypadki i Awarie
  • Osłona była, ale w innej hali (48)
 • Konferencje
  • Warunek dobrej oceny ryzyka (50)
 • Edukacja
  • Akademia bezpiecznego przedszkolaka (18)
  • Angielski dla behapowców (l. 48) (54)
  • Technik bhp (56)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Stres w XXI wieku; Partnerstwo dla prewencji; W Wigilię do 14.00; Ochrona zdrowia pracujących; Najlepsi pracodawcy i nagrody im. Krahelskiej
  • Technika na co dzień (10)
   Drabiny mocowane na stałe; Hełm górniczy; Dmuchawa; Przeciwwybuchowy reflektor; Profile ostrzegawczo-ochronne; Precyzyjne ważenie
  • Redakcja odpowiada (32)
   Behapowiec na niewielkiej uczelni; Roczny staż w służbie bhp; Staż w firmie behapowskiej ≠ staż w służbie bhp
  • BHP w sieci (40)
   Więcej o czynnikach biologicznych; Nawet jeśli diabła nie ma, to klimat się zmienia
  • Zmiany w przepisach (53)