Atest - ochrona pracy 2014/03

  • Teksty-preteksty (2)
   Wybuchowe krowy; Co by tu jeszcze opodatkować? Dyrekcja bardziej katolicka niż papież; ZUS zmienia rozporządzenie ministra; Skoro Kowalczyk może...;
  • Spotkajmy się na targach (3)
 • Organizacja i Ekonomika
  • Pomiary czynników szkodliwych w praktyce (4)
   Na pracodawców kodeks pracy nakłada obowiązek dokonywania pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach, gdzie mogą one występować.
  • Identyfikacja zagrożeń występujących przy obsłudze maszyn, cz. 3 (22)
   W częściach 1 (ATEST 1/2014) i 2 (2/2014) autor omówił m.in. obowiązki producentów i użytkowników maszyn, najważniejsze przepisy z tego zakresu, a także opisał procedurę identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, zalecając stosowanie np. list kontrolnych. W artykule autor zamieścił opracowaną przez siebie listę kontrolną do oceny spełniania przez maszyny wymagań zasadniczych.
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
  • "Dni próbne" jako nielegalna forma zatrudnienia (13)
   Fikcyjny nabór; Stosunek pracy; Droga sądowa; Skarga do PIP
  • Komory leżakowania (32)
  • Opracowanie zuzp i innych dokumentów wewnętrznych w zakładzie, cz. 2 (37)
  • Nowe wymagania normalizacyjne dla maszyn do skóry i produkcji obuwia oraz maszyn rolniczych (59)
  • Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy (61)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Pomiary przez telefon, czyli jak nie mieć przekroczeń (8)
   Rozmowa z Markiem Erazmem Niemczewskim - właścicielem pracowni EKOLAB
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Ryszard Zając (17)
  • Oddział PIP w Gliwicach (42)
  • Muzealne statki i okręty (46)
 • ABC BHP
  • Z jak zranienia ostrymi narzędziami, cz. 1 (29)
   Rozporządzenie, na podstawie którego zostało przygotowane przykładowe zarządzenie wewnętrzne w sprawie zranienia ostrymi narzędziami, jest aktem wykonawczym wprowadzającym do polskiego prawa Dyrektywę 2010/32/EU. Czy jego zapisy rozwiązują problem zakłuć wśród personelu medycznego? Wiele zależy od konsekwentnego egzekwowania zawartych w nim przepisów. Prezentowane zarządzenie funkcjonujące w jednym z samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej właśnie temu ma służyć.
 • Praktycy podpowiadają praktykom
  • Odrębne uprawnienia na agregat i sprężarkę (26)
   W artykule zamieszczono pytania Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego o uprawnienia dla pracowników obsługujących podajnik do betonu i współpracującą z nim sprężarkę oraz podajnik do betonu ze zintegrowaną sprężarką. Odpowiedzi udzielił Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Informacje
  • Narażenie na czynniki rakotwórcze (16)
   18 lutego informacje o narażeniu pracowników w Polsce na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym przedstawiły Radzie Ochrony Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy
  • ZUS dla przedsiębiorców - program dofinansowania bezpiecznych warunków pracy w twojej firmie (21)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
 • Wypadki i Awarie
  • Oparzenie roztworem wodorotlenku sodu (48)
 • Reportaż
  • Precyzyjny dobór masek (50)
 • Edukacja
  • Nazwy i programy studiów a nabywanie kwalifikacji służby bhp (39)
  • Angielski dla behapowców (l. 51) (54)
  • Technik bhp (56)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Nanomateriały i bezpieczeństwo, cz. 1 (18)
   Nanomateriały występują coraz powszechniej, stając się stałym elementem naszego otoczenia. Czym są nanomateriały? Jaki mogą mieć wpływ na nasze zdrowie? Czy pracownicy zatrudnieni przy produkcji nanomateriałów i ich wykorzystaniu są bezpieczni? Jeżeli występuje zagrożenie, to jak się przed nim chronić? To są przykłady pytań, na które należy odpowiedzieć, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, jeśli może wystąpić narażenie na nanomateriały. Artykuł ma charakter sygnalny, porusza wstępnie zagadnienia związane z nanomateriałami.
  • Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 8: Rejestr ryzyka zawodowego (64)
   W cyklu "Ocena ryzyka przy pracach budowlanych" została omówiona procedura dotycząca identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka przy pracach budowlanych, charakterystyka stanowisk pracy; identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka zawodowego dla czynników fizycznych z uwzględnieniem obciążenia układu ruchu, a także zostały zamieszczone kart oceny ryzyka dla prac malarsko-szpachlarskich, dla stolarza - cieśli, dla dekarza - blacharza. W artykule zawarto wskazówki dotyczące działań wynikających z oceny ryzyka, a także tworzenia rejestru ryzyka zawodowego - w ramach zaproponowanej przez autorkę procedury.
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Zdrowie pracowników - konferencja; XVII Forum BHP; Kongres Techników Polskich w 2015 r.; Rozmawiali o korpokulturze; Bezpieczeństwo na budowie
  • Technika na co dzień (10)
   Czujnik rozerwania membrany; Rękawice antyprzecięciowe "Axstone Max; Składany czajnik; Pokrywy do silosów; Detektor wycieków; Kuchenne wskaźniki temperatury
  • Redakcja odpowiada (31)
   Za mało behapowców w bankach? Służba bhp nawet poniżej 100 pracowników; Kto prowadzi instruktaż ogólny
  • BHP w Sieci (52)
  • Zmiany w Przepisach (53)