Atest - ochrona pracy 2014/07


  • Teksty-preteksty (2)
   Mezalians; W warunkach bojowych; Co może Państwowa Inspekcja Pracy; Dyskryminacji nie będzie
  • Zapobieganie wypadkom jako cel i środek (3)
   Wykłady; Warsztaty; Stanowiska zdrowia; Stolik eksperta; Złote Szelki
 • Przepisy i Normy
  • Udział służby bhp w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, cz. 1 (8)
   Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; Zespół powypadkowy powołuje pracodawca; Wypadek przy pracy - definicja
  • Na bieżąco... (12)
   Korzystając z informacji oddziału PIP w Gliwicach, zamieszczamy odpowiedź na pytanie dotyczące prawnej możliwości rezygnacji pracownicy z urlopu rodzicielskiego i przejęcia pozostałej jego części przez pracownika rodzica
  • Powrót do racjonalności, czyli rzecz o starym "dobrym brzmieniu" art. 130 kodeksu pracy (13)
   W tym roku po raz pierwszy odczuliśmy skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego 2 października 2012 r. sygn. K 27/11 (Dz U z 2012 r., poz. 1110), który przywrócił poprzednie zasady ustalania wymiaru czasu pracownika w okresie rozliczeniowym w sytuacji, gdy święto przypada na dzień wolny od pracy.
  • Maszyna do produkcji bloczków betonowych (33)
   Dane ogólne; Rodzaje zagrożeń; Lista kontrolna dostosowania do wymagań bezpieczeństwa; Podstawy prawne i normy
  • Nowe normy bezpieczeństwa dotyczące maszyn do robót ziemnych oraz pakujących (55)
   PN-EN 474-1+A4:2014-02 (wersja angielska) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne; PN-EN 415-10:2014-02 (wersja angielska) Bezpieczeństwo maszyn pakujących. Część 10: Wymagania ogólne; PN-EN ISO 10462:2014-04 (wersja angielska) Butle do gazów. Butle do acetylenu. Okresowa kontrola i konserwacja
  • Likwidacja stanowiska pracy (57)
   Dopuszczalne niczym nieograniczone jest prawo pracodawcy do podjęcia decyzji o tym, że czynności wykonywane przez pracownika na likwidowanym stanowisku mogą być powierzane innym pracownikom (na innych stanowiskach pracy), a nawet osobom (podmiotom) niepozostającym z pracodawcą w stosunku pracy. Dochodzi wówczas do likwidacji stanowiska pracy, mimo że nadal określone zadania są wykonywane na rzecz pracodawcy (wyrok SN z 4 grudnia 2013 r., II PK 67/13, Lex nr 1418806).
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (59)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2014 r.
 • Ludzie i wydarzenia
  • Lubię łamigłówki (18)
   Rozmowa z Wojtkiem Kwietniem-Janikowskim - projektantem okładek ATESTU, laureatem tegorocznej edycji konkursu GrandFront
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Henryk Wiśniewski (20)
  • Podwójne bhp (38)
   Szlachectwo zobowiązuje. Jeśli produkuje się zaawansowane systemy ochronne, pozwalające na zapewnienie właściwego środowiska pracy, to należy je wytwarzać w zgodzie z bhp, zapewniając przyzwoite warunki zatrudnienia. Potwierdzenie tej teorii w praktyce można znaleźć w firmie ze Złotej Listy Polskich Pracodawców, która w 2013 r. została laureatem na szczeblu ogólnopolskim konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"
  • Zabytki w kuchni (42)
  • W Zawoi o stresie (46)
   Tradycyjne coroczne szkolenie wyjazdowe krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, organizowane od lat w Zawoi, w części merytorycznej dotyczyło tym razem przede wszystkim stresu i psychospołecznych czynników środowiska pracy.
  • Bezpieczne maszyny (47)
   Współpraca przemysłu ze środowiskiem naukowym i inspekcją pracy przynosi konkretne efekty nie tylko w zakresie poprawy warunków pracy, ale i doskonalenia form oddziaływania na pracowników i promocji zagadnień bhp. Potwierdza to zakończona 5 czerwca br. Kampania Bezpieczeństwa Grupy CRH "Bezpieczne maszyny".
 • ABC BHP
  • E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP Składowanie materiałów i transport ręczny (22)
   Drogi transportowe i rozmieszczenie stanowisk; Transport ręczny
 • Informacje
  • Działalność PIP w 2013 r. (16)
   10 czerwca Państwowa Inspekcja Pracy zaprezentowała Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie z działalności w 2013 r. Rada sprawuje nadzór nad działalnością PIP, więc posiedzenie, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie, należy do najważniejszych w roku.
  • ZUS dla przedsiębiorców - program dofinansowania bezpiecznych warunków pracy w twojej firmie (21)
  • Dobre Praktyki w AMP (31)
   W siedzibie zarządu Oddziału ArcelorMittal Poland S.A. (dawniej Huta Katowice) w Dąbrowie Górniczej 7 maja odbyło się seminarium "Organizacja bezpiecznej pracy wykonawców podczas inwestycji i dużych remontów - wymiana dobrych praktyk", zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
  • Głosy z Polski (49)
   Rozmowa z Waldemarem Dudkiem członkiem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (53)
   Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy.
 • Książki
  • Podręcznik do ergonomii (58)
   Ergonomia - Stanisław Wieczorek; TARBONUS, Kraków-Tarnobrzeg 2014
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle chemicznym, cz. 1 (4)
   Substancje chemiczne i mieszaniny jako źródła zagrożeń dla zdrowia człowieka - identyfikacja zagrożeń na etapie wprowadzania do obrotu; Substancje chemiczne i mieszaniny jako źródła zagrożeń dla zdrowia człowieka - identyfikacja zagrożeń na etapie użycia
  • Dojścia do obszarów obsługi, regulacji i konserwacji maszyn - wymagania
   Część 2: Pomosty robocze i przejścia. Balustrady poziome (28)
   W pierwszej części artykułu (ATEST 6/2014) autor przedstawił podział stałych środków dostępu do maszyn, czyli pochylni, schodów, schodów drabinowych, drabin. Omówił zasady wyboru tych środków w konkretnych przypadkach. Drugą część poświęca pomostom roboczym, przejściom i balustradom.
  • Ocena ryzyka przy pracach budowlanych
   Część 12: Czynniki biologiczne - cieśla - stolarz (60)
   W ATEŚCIE 6/2014 autorka przedstawiła ocenę ryzyka zawodowego w zakresie czynników biologicznych dla prac murarsko-tynkarskich. W tym numerze - ocena dla cieśli i stolarza.
 • Wypadki i Awarie
  • Skutek pracy na barierce tarasu (44)
   Okoliczności wypadku; Przyczyny wypadku; Działania inspektora pracy w związku z wypadkiem
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 55) (50)
   Zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym wśród pracowników utrzymania czystości (2)
  • Technik bhp (52)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Wysoki poziom zaufania w polskich firmach; Konkurs poprawy warunków pracy; Stres - paraliżuje czy mobilizuje? W Warszawie; Zagrożenia w pracy nauczyciela
  • Technika na co dzień (10)
   Wycinanie katalizatorów; "Zręczne" rękawice; Elementy podłogowe do ochrony powierzchni; Kombinezon do zadań specjalnych; Przemysłowa kurtyna powietrzna
  • Listy (32)
   Nanomateriały i bezpieczeństwo
  • BHP w sieci (48)
   Nie daj się nabrać!; Bezpiecznie w gospodarstwie - seria filmów