Atest - ochrona pracy 2014/12


  • Teksty-preteksty (2)
   Najlepiej w ogóle nie dotykać; Niewykonalne świadczenie; Kontrowersyjny bonus; Ubezpieczenie od kontroli; Sztywny urzędnik
  • Relikt socjalizmu w uścisku niewidzialnej ręki rynku (3)
 • Organizacja i Ekonomika
  • Debata o szkoleniach bhp (4)
   Ze szkoleniami bhp nie jest tak źle, jak się uważa, lecz dużo jest w tej materii do zrobienia. I niekoniecznie od razu trzeba zmieniać przepisy. Warto zacząć od rzeczy chyba trudniejszej: od zmiany nastawienia szkoleniowców, firm szkoleniowych, a przede wszystkim samych pracodawców. wtedy i nastawienie pracowników do szkoleń bhp ulegnie zmianie. Takie są najważniejsze wnioski z debaty na temat szkoleń bhp, zorganizowanej 22 października przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie materiałów oddziału PIP w Gliwicach zamieszczamy pierwszą część odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii obowiązywania regulaminu wynagradzania przyjętego w starym zakładzie pracy w stosunku do pracowników przyjętych przez nowy zakład pracy w trybie art. 23 kodeksu pracy.
  • Kodeksowy dyżur pracowniczy (14)
   Problem rekompensowania pracownikowi czasu poświęconego na dyżur jest jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii związanych z tytułową instytucją prawa pracy. I właśnie o tym autor pisze w drugiej części artykułu
  • Udział służby bhp w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków (cz. 5) (34)
   Podstawą opracowania właściwych wniosków służących wdrożeniu skutecznych działań zapobiegawczych jest prawidłowe przeprowadzenie badania wypadku, efektem którego jest wykrycie wszystkich jego przyczyn.
  • Tokarka karuzelowa (37)
  • Instrukcja użytkowania, kompetencje obsługi instalacji ziębniczych oraz maszyny pakujące (59)
  • Domniemanie niezdolności do pracy (61)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Za kierownicą z prawej strony (8)
   Rozmowa z Jurandem Bezwińskim, od dziesięciu lat jeżdżącym ciężarówkami po Europie.
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Dorota Bochenek (17)
  • Oddział PIP w Jeleniej Górze (42)
  • Poznańskie pomniki techniki (46)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Odzież chroniąca przed działaniem płomienia i wysokiej temperatury (18)
   Niepalne czy uniepalnione poprzez impregnację? Naturalna niepalność czy impregnacja? Europejskie wymagania prawne; Znaczenie trwałości i komfortu; Relacje z dostawcą
  • Testują z ATESTEM (20)
   W ATEŚCIE nr 8 i 9/2014 zaprosiliśmy firmy do testowania dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych kategorii III wykonanych z włókniny Tyvek. Z nadesłanych zgłoszeń zostały wybrane dwie firmy: pracownicy jednej będą testowali kombinezony ochronne DuPont Tyvek 800 J; w drugiej firmie testom zostaną poddane kombinezony ochronne DuPont Tyvek Classic Xpert.
  • Rakotwórcze i mutagenne w praktyce, część 2 (26)
   Autorka przygotowała streszczenie informacji przekazanych podczas szkolenia "Obowiązek rejestrowania przez pracodawcę czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i pracowników narażonych na te czynniki - aktualne rozwiązania prawne", zorganizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. W artykule druga część odpowiedzi na pytania, które padły podczas szkolenia.
  • Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 17: Czynniki chemiczne - karta oceny dla prac malarsko-szpachlarskich - ciąg dalszy (64)
 • ABC BHP
  • E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP Bezpieczeństwo podczas pracy przy maszynach - na co jeszcze należy zwrócić uwagę (22)
 • Praktycy podpowiadają Praktykom
  • Instrukcja na stanowisku pracy dla pracowników administracyjno-biurowych (32)
   Autorka jest głównym specjalistą ds. bhp w samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Instrukcję, której część drugą zamieszczamy w artykule, przygotowała dla pracowników administracyjno-biurowych SPZZOZ m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Informacje
  • Nielegalne zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawne (13)
   Na posiedzeniu 4 listopada br. Rada Ochrony Pracy zajęła się problemami należącymi do najpoważniejszych bolączek polskiego rynku pracy: nielegalnym zatrudnieniem i umowami cywilno-prawnymi.
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
  • Głosy z Polski (67)
 • Wypadki i Awarie
  • Amputacja dłoni i przedramienia (48)
   Do amputacji urazowej doszło, gdy prawa ręka pracownika dostała się w nieosłonięty obszar nabiegu taśmy przenośnika na obracający się bęben zwrotny. Pozbawiony osłon przenośnik taśmowy był wykorzystywany do transportu miału węglowego, którym opalany był kocioł kotłowni zakładu spożywczego.
 • Konferencje
  • Co z tym stresem? (50)
  • Zagłaskać czy z nim zatańczyć (50)
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 60) (54)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   "22 zadania służby bhp. Standardy działania"  nowe wydanie; Krahelska 2014; Umowa ze słowackimi behapowcami; Bezpieczni pracodawcy
  • Technika na co dzień (10)
   Wanna JENA; Fotel mPOSITION; Lotniskowy pojazd ratowniczo-gaśniczy FELIX 8x8; Hydrant PRESTIGE
  • BHP w Sieci (52)
  • Redakcja odpowiada (53)
   Umowa-zlecenie a umowa o pracę; Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego