Atest - ochrona pracy 2015/02


  • Teksty-preteksty (2)
   W Makabryle nie usiądziesz; Dziennikarska indolencja; "Głos" i prawo pracy; Instrukcja obsługi
  • Nie wiemy, ile mamy wypadków (3)
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Samokształcenie kierowane jako forma szkolenia bhp (13) Obecnie obowiązujące rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp przewiduje cztery formy, w jakich szkolenie to może zostać przeprowadzone. Jedną z nich - obok instruktażu, kursu oraz seminarium - jest samokształcenie kierowane. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to forma przeznaczona do "powszechnego stosowania". Rozporządzenie limituje bowiem możliwość korzystania z niej zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. poza tym dobrodziejstwo "szkolenia na odległość" dotyczy jedynie zasadniczej jego części, tj. tej związanej z procesem pozyskania wiedzy niezbędnej do zaliczenia szkolenia bhp. Sam zaś egzamin nie może odbywać się "na odległość", lecz wymaga wykazania się nabytą w ten sposób wiedzą bezpośrednio przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. O tych i innych jeszcze niuansach szkolenia bhp prowadzonego w formie samokształcenia kierowanego traktuje niniejszy artykuł.
  • Sporządzanie protokołu powypadkowego (cz. 7) (29)
   W kolejnym odcinku cyklu - Kto sporządza protokół powypadkowy, na jakim formularzu, w jakim terminie i w jaki sposób.
  • Wózek jezdniowy z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem (35)
  • Zarządzanie środowiskiem, umiejscowienie technicznych środków ochronnych w maszynach - dwie nowe normy (59)
  • Dyżury medyczne (61)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Prewencja przede wszystkim (8)
   Rozmowa z Małgorzatą Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Bogumiła Kocielnik (17)
  • Wybory w OSPSBHP (32)
  • Ruchome figury (46)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Pomiary środowiska pracy w praktyce (cz. 1) - wskazówki ogólne dla zlecających pomiary środowiska pracy (4)
   Prawidłowe przeprowadzenie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy może sprawiać trudności pracodawcom i działającym w ich imieniu pracownikom służby bhp, dlatego autor koncentruje się na praktycznych aspektach tego zagadnienia.
  • Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - warunki techniczne i wyposażenie laboratorium (18)
   W poprzedniej części autor skupił się na doborze personelu, który powinien posiadać wiedzę i umiejętności, a także odpowiedni stan zdrowia, aby móc pracować w bezpieczny sposób w laboratorium chemicznym. Wypełnienie tych wymagań jest kluczowe, bowiem, jak można zauważyć chociażby na podstawie statystyk przyczyn wypadków publikowanych przez GUS, niewłaściwe zachowania są najczęstszą przyczyną wypadków. A przyczyną niewłaściwych zachowań często jest brak wiedzy czy umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przyjętymi zasadami. Oczywiście same przyczyny można mnożyć.
  • Testowali z ATESTEM (22)
  • Mechanik samochodowy, konserwator. Część 1: Wstęp teoretyczny i karta charakterystyki stanowiska (64)
 • ABC BHP
  • E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP - Usprawnianie stanowisk pracy (cd.) (24)
 • Informacje
  • Ostatnie posiedzenie (16)
  • Głosy z Polski (53)
  • Technik bhp (56)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Wypadki i Awarie
  • Ciężki wypadek kowala (48)
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 62) (54)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Zakończenie kadencji ROP; Konferencja OSPSBHP w Koninie; Szkolenia COS w Kaliszu; Ocena ryzyka to ważne narzędzie
  • Technika na co dzień (10)
   Śmietnik z monitoringiem; Parowe urządzenie do czyszczenia; Amfibia; Nowy Nomex; Domowe alarmy gazowe
  • BHP w Sieci (40)