Atest - ochrona pracy 2015/03


  • Teksty-preteksty (2)
   Czipowanie pracowników; Coworking; Elatyczny urlop; Osiołki i inne zwierzątka; Dane osobowe
  • Pieniądze napędzają bhp (3)
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Wyjścia prywatne a czas pracy (13) Od 23 sierpnia 2013 r. problem tzw. wyjść prywatnych nie wzbudza już tak wielu kontrowersji jak dotychczas. W tym dniu, na mocy ustawy nowelizującej, wszedł w życie art. 151 par. 2 kodeksu pracy, który po raz pierwszy w polskim prawie określił konsekwencje, jakie w sferze czasu pracy powoduje fakt odpracowywania wyjść prywatnych. Dzięki regulacji zawartej w tym przepisie rozstrzygnięte zostało najistotniejsze zagadnienie związane z omawianą problematyką, a mianowicie kwestia charakteru prawnego okresu odpracowywania wyjścia prywatnego w kontekście godzin nadliczbowych. Myli się jednak ten, kto uważa, że art. 151 par. 2 k.p. daje odpowiedź na wszystkie pojawiające sią na tym tle pytania. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze szereg kwestii związanych ze stosowaniem przedmiotowego przepisu w praktyce. Niniejszy artykuł stanowi próbę rozwiązania niektórych spośród nich.
  • Mieszarka wysięgnikowa (37)
  • Odzież ochronna, wymagania dla elementów sterowniczych - nowe wymagania normatywne (59)
  • Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego bezpłatnego noclegu (61)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Refleksje przed zjazdem (4)
  • Chcemy być kuźnią kadr i idei (8)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Andrzej Pakura (17)
  • Oddział PIP w Radomiu (42)
  • Laterna magica (46)
 • Informacje
  • Ułatwić pracę niepełnosprawnym (16)
   Wiodącym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 24 lutego br. było dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Temat zawsze aktualny, a szczególną okazją było zakończenie w lutym programu "Ramowe wytyczne", w którym na dużą skalę zajęto się problematyką warunków pracy osób niepełnosprawnych.
  • Głos ze Słowacji (34)
   Rozmowa z Karolem Habiną, reprezentującym dwie współpracujące ze sobą organizacje zrzeszające pracowników służby bhp w Słowacji.
  • Z życia stowarzyszeń (53)
  • Technik bhp (56)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • ABC BHP
  • E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP Oświetlenie (22)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - warunki techniczne i wyposażenie laboratorium (cd) (18)
   Tę część cyklu autor poświęca urządzeniom laboratoryjnym i pomieszczeniom magazynowym dla potrzeb laboratoryjnych. Proponuje też autorską listę kontrolną przydatną do bezpiecznego wyposażenia magazynu chemicznego.
  • Pomiary środowiska pracy w praktyce (cz. 2) - pomiary hałasu (29)
   Hałas to jeden z czynników szkodliwych, który ma bardzo duży wpływ na zdrowie i wydajność pracy. Około 10% wszystkich przypadków chorób zawodowych w Polsce to choroby związane z hałasem w środowisku pracy. Uszkodzenie słuchu jest nieodwracalnym i postępującym z upływem lat kalectwem, dlatego istotne jest, abyśmy mogli skutecznie się przed nim bronić.
  • Podsumowanie testów (52)
  • Mechanik samochodowy, konserwator. Część 2: Karta oceny ryzyka (64)
 • Wypadki i Awarie
  • Upadek z trapu (32)
   Czy wypadek zmienił jego życie? Patrząc z boku wydaje się, że nie. Wrócił do wykonywania pracy agenta morskiego, jest sprawny, zdrowy, ale odpowiadając o wydarzeniach sprzed trzech lat nie potrafi ukryć zdenerwowania.
  • Zasypanie w wykopie (48)
 • Książki
  • Poradnik służby bhp (50)
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 63) (54)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
  • Technika na co dzień (10)
  • Redakcja odpowiada (35)
  • BHP w sieci (36)