Atest - ochrona pracy 2015/12


  • Teksty-preteksty (2)
   Wujek dobra rada i dziecięca ergonomia; Okoliczności i przyczyny; Ujęcie globalne; Guwerner dyplomowany
  • Do ut des - Daję, abyś i ty dał (3)
 • Organizacja i Ekonomika
  • Po co behapowcowi psychologia pracy? (4)
   Może brzmi to banalnie, ale praca behapowca jest odpowiedzialna i trudna. Odpowiedzialna, ponieważ niewłaściwie przeszkolony lub nieprzeszkolony pracownik jest "tykającym wypadkiem z opóźnionym zapłonem", trudna, bo często pracownik nie zdaje sobie z tego sprawy, a kiedy już to zrozumie i tak niejednokrotnie bagatelizuje zagrożenie. Dodatkową trudności jest postrzeganie służb bhp w kategoriach kosztów, jakie trzeba ponieść, aby w zakładzie było bezpiecznie. Z drugiej strony służba bhp optymalizując wydajność i dbając o bezpieczne warunki pracy maksymalizuje zysk każdego przedsiębiorstwa.
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie informacji z oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Pile przedstawiamy odpowiedź na pytanie pracownika dotyczące potrąceń z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Chodzi o prawo pracodawcy do pomniejszenia stałej miesięcznej kwoty ekwiwalentu w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wypoczynkowym.
  • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (33)
   Podstawowym źródłem informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych powinny być bezpośrednie zgłoszenia pracowników będących świadkami lub uczestnikami takich zdarzeń. Praktyka jednak pokazuje, że w niewielu zakładach funkcjonuje system zgłaszania i analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych. O tym, co zrobić, by to zmienić, autor pisze w kolejnej części zadania 11.
  • Miksery (37)
   Lista kontrolna dostosowania do wymagań bezpieczeństwa; Rodzaje zagrożeń; Podstawy prawne i normy
  • Alkohol po godzinach pracy (59)
   Udział pracowników w prywatnym spotkaniu okolicznościowym lub pożegnalnym innych pracowników zorganizowanym za zgodą pracodawcy po godzinach pracy oraz po godzinnych funkcjonowania zakładu pracy w wydzielonej części (pomieszczeniu socjalnym) siedziby pracodawcy, połączony ze spożywaniem za przyzwoleniem pracodawcy niewielkich ilości alkoholu, nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, chyba że doszło do naruszenia porządku i spokoju w miejscu pracy lub porządku publicznego.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienni9ku Ustaw, Monitorze Polskim w 2015 r.
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Po co nam etyka, skoro mamy prawo? (8)
   Rozmowa z Martą Soniewicką, dr prawa, adiunktem w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Kto jest kim w ochronie pracy
   Grzegorz Ochman (17)
  • Oddział PIP w Malborku (42)
   Jednym z rodzajów działań prewencyjnych jest docieranie do dzieci ze środowisk wiejskich. Realizowane jest to głównie poprzez organizację tematycznych konkursów plastycznych, poprzedzonych wcześniej pogadankami na temat bezpiecznej zabawy czy pomocy przy pracach w gospodarstwie rolnym.
  • Garncarstwo (46)
   "(...) na polach wsi Nochowo w pobliżu miasta Śremu w diecezji poznańskiej, a także we wsi Kozielsko w pobliżu miasteczka Łekno w powiecie pałuckim rodzą się w łonie ziemi garnki, same z siebie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek dopomagania ludzkiego, wszelkiego rodzaju i różnych kształtów, do tych podobne, których używają ludzie".
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Wyposażenia pojazdów w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (13)
   Przewóz towarów niebezpiecznych, ze względu na swój charakter, wiąże się z możliwością przeprowadzania szczegółowej kontroli ze strony upoważnionych organów. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych należy wiedzieć o tym, jakie wyposażenie powinno znajdować się w jednostce transportowej podczas realizacji tych przewozów.
  • Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 16: Przykładowa realizacja rusztowania modułowego (18)
   W cyklu artykułów poświęconych rusztowaniom omówione zostały dotychczas przepisy i normy dotyczące rusztowań, ich posadowienia, kotwienie, stężanie, balustrady i pomosty, komunikacja na rusztowaniach, rusztowania do prac dachowych i rusztowania przejezdne, przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji i przeglądy eksploatacyjne, ochrona osób postronnych w związku z pracami wykonywanymi na rusztowaniach, statystyk wypadków związanych z rusztowaniami a także przykłady takich zdarzeń wypadkowych. W tym numerze opisana jest przykładowa realizacja rusztowania modułowego wymagająca wykonania projektu technicznego.
  • Pracownik myjni. Część 2: Karta oceny ryzyka (64)
   W ATEŚCIE 11/2015 zamieściliśmy kartę charakterystyki stanowiska - pracownika myjni. W tym numerze zamieszczamy właściwą kartę oceny ryzyka, ale to nie koniec - ocena dla tego stanowiska jest bardziej rozbudowana.
 • Praktycy podpowiadają praktykom
  • Promowanie wiedzy z zakresu bhp (35)
   Za pomocą aplikacji internetowej do przeprowadzania testów ze znajomości przepisów bhp w ramach konkursu wiedzy - na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.
 • Informacje
  • ZŁOTE SZELKI 2015 (25)
   Wyróżnienie ZŁOTE SZELKI i ogólnopolska konferencja miesięcznika ATEST to dwa wydarzenia redakcji ściśle ze sobą połączone. Mimo, że konferencja jest przedsięwzięciem młodszym, bo odbywa się dopiero od ośmiu lat, to w jej przestrzeni ZŁOTE SZELKI znalazły swoje stałe przyjazne miejsce. W drugim dniu konferencji przed uroczystą kolacją odbywa się wręczenie statuetek i nagród laureatom wyróżnienia. Towarzyszą temu uczestnicy konferencji, a wśród nich z reguły liczna grupa złotoszelkowiczów z lat poprzednich. W tym roku uroczystość odbyła się w Zakopanem (19 listopada br.), bo właśnie tu dotarła tegoroczna konferencja.
  • Treść rocznika 2015
  • Zagrożenia wypadkowe w budownictwie (32)
   Na posiedzeniu 13 listopada br. Rada Ochrony Pracy zapoznała się z materiałem przygotowanym przez PIP dotyczącym eliminowania zagrożeń wypadowych w budownictwie.
  • Z prasy fachowej (32)
  • Bezpieczna Maszyna (40)
  • Głosy z Polski (53)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Wypadki i Awarie
  • Wybuch mieszaniny gazów (50)
 • Konferencje
  • Ocena ryzyka zawodowego - obowiązki służby bhp i rozwiązania stosowane w praktyce (22)
 • Konferencje
  • Ocena ryzyka zawodowego - obowiązki służby bhp i rozwiązania stosowane w praktyce (22)
 • Reportaż
  • Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn (48)
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 72) (54)
  • Technik bhp (56)
 • ABC BHP
  • S jak społeczna inspekcja pracy (60)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
  • Technika na co dzień (10)
  • BHP w sieci (26)
  • Redakcja odpowiada (67)