ATEST - ochrona pracy 2018/10

 • Optymiści żyją dłużej (3)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Czy broń myśliwska strzela sama? (4)
  • O służbie i stowarzyszeniu (14)
   Różne rocznice są okazją do zastanowienia się nad tym, co udało się osiągnąć, co poszło nie tak, co należy poprawić w przyszłości. W tym roku obchodzimy 65-lecie utworzenia służby bhp w Polsce i 25-lecie działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
  • Głosy z Polski (15)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Paweł Górski (17)
  • Polscy wynalazcy (4) (42)
 • Informacje
  • Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych (9)
   Sierpniowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy poświęcono problematyce zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych – materiały na ten temat zostały przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Na bieżąco… (12)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (53)
  • Nie wycina się starych drzew (63)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Bezpieczne usuwanie materiałów zawierających azbest (18)
   Właściwości azbestu, te dobre i te złe, znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 r. istnieje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest we wszystkich krajach UE, w Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 r. Do dziś jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania.
  • Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi – norma EN 388:2016 (40)
   W normie EN 388 dotyczącej rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi w 2016 r. zostały wprowadzone zmiany w stosunku do wersji z 2003 r. Główne różnice dotyczą badania odporności na przecięcie i ochrony przed uderzeniem. Obecnie w normie opisane są dwie metody badania odporności na przecięcie – do metody pozostawionej z poprzedniej wersji normy dodano drugą (test opisany w EN ISO 13997, zwany metodą TDM).
  • Nowoczesna i bezpieczna fabryka (59)
   Patrząc z perspektywy czasu na rozwój przemysłu możemy wyróżnić kilka znaczących faz. I tak budowa maszyny parowej oraz powstanie pierwszych fabryk jest nazywane pierwszą rewolucją przemysłową. Wtedy, w czasach maszyny parowej za sterowanie maszyną odpowiedzialny był w 100% człowiek. Był – obrazowo mówiąc – sterownikiem, który decydował o kolejnych cyklach pracy maszyny.
 • Konferencje
  • Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu (23)
 • Przepisy i normy
  • Kosy spalinowe do zarośli i trawy (29)
  • Nowe przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów (55)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (56)
  • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (57)
 • Wypadki i awarie
  • Rozważania o szelkach i punktach kotwienia, czyli znowu brak zabezpieczenia przed upadkiem (34)
   Do opisywanego wypadku przy pracy doszło podczas budowy wielorodzinnego, tzw. apartamentowca. Wykonawcą była firma zatrudniająca kilkunastu pracowników. W wypadku poszkodowany został doświadczony pracownik legitymujący się ponad dwudziestoletnim stażem pracy w budownictwie.
 • Ergonomia
  • Wsporniki nadgarstków (44)
   Jednym z technicznych sposobów profilaktyki dolegliwości bólowych w okolicy nadgarstka miało być użycie tzw. wsporników nadgarstków podczas pracy myszą komputerową. Niestety nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje, zaczęły się nawet pojawiać doniesienia na temat szkodliwości ich użycia.
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (lekcja 106)
  • Technik bhp (52)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (54)
 • Stałe rubryki
  • Teksty-Preteksty (2)
  • Wydarzenia (8)
  • Technika na co dzień (10)
  • Redakcja odpowiada (13)
   Czy pracodawca może wprowadzić w regulaminie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ograniczenie co do zakresu dopłat, np. że emerytom i rencistom (byłym pracownikom zakładu) oraz członkom ich rodzin przysługuje dofinansowanie tylko do wypoczynku zorganizowanego?
  • BHP w sieci (38)
  • Czytelnia (56)

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz