ATEST - ochrona pracy 2019/01

 • Psy zająca zjadły (3)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Behapowców portret własny, cz. 2 (4)
   Autorka przeprowadziła badanie ankietowe, którego analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest obecnie kondycja służby bhp. Badanie w postaci kwestionariusza internetowego było przeprowadzone w okresie do 14 czerwca do 3 września 2018 r. i wzięły w nim udział 423 osoby. Podczas badania przedstawiciele służby bhp odpowiadali na szereg pytań, m.in. w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają. Pierwszą część omówienia wyników tego badania zamieściliśmy w ATEŚCIE 12/2018.
  • O przyszłości bhp w inteligentnej fabryce (9)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Małgorzata Tarczoń (17)
 • Informacje
  • Na bieżąco… (12)
  • Plany PIP na 2019 r. (16)
  • 25 lat oddziału w Gdańsku (33)
  • Podsumowanie roku i plany stowarzyszenia (52)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
 • Przepisy i normy
  • Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego (13)
   W ostatniej, szóstej części czternastego zadania służby bhp autor odnosi się do bardzo istotnej kwestii związanej z oceną ryzyka, mianowicie: Co po ocenie ryzyka zawodowego? Jakie działania należy podejmować po jej przeprowadzeniu.
  • Polskie wersje norm dotyczących maszyn rolniczych, leśnych i ogrodniczych (32)
  • Zmiany dotyczące służby bhp, szkoleń, bhp w uczelniach, eliminowania ze złomu przedmiotów niebezpiecznych (34)
  • Jeżeli nie domniemanie istnienia stosunku pracy, to prawo do wydawania decyzji (59)
   W ramach nadzoru nad legalnością zatrudnienia, inspektorzy pracy prowadzący kontrole nadal stwierdzają i to dość często, żeby nie powiedzieć nagminnie, przypadki „zastępowania” umów o pracę umowami o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów-zleceń.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (60)
  • Granica między sferą spraw zawodowych i prywatnych (62)
   Zasadniczo nie podlegałoby ochronie ubezpieczeniowej z tytułu wypadków przy pracy zdarzenie zaistniałe w drodze powrotnej (po dokonaniu czynności) z lokalu kontrahenta do domu przedsiębiorcy. Byłaby to bowiem droga z pracy do domu, droga, w trakcie której prowadzący działalność gospodarczą przemieszcza się ze sfery spraw zawodowych do sfery spraw prywatnych. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy prowadzący działalność gospodarczą posiada miejsce zamieszkania i siedzibę firmy w jednym budynku. Wówczas ocena, czy droga z lokalu odbiorcy towaru (usługi) do miejsca zamieszkania i zarazem siedziby firmy ubezpieczonego jest drogą z pracy do domu, nie jest jednoznaczna. Zaciera się bowiem granica między sferą spraw zawodowych i prywatnych przedsiębiorcy.
  • Gwoździowarki (64)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Towary niebezpieczne na polskich drogach (18)
   Rocznie po polskich drogach przewozi się 150 mln ton towarów niebezpiecznych, wśród których są materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące i promieniotwórcze. Spośród ok. 500 stosowanych powszechnie w gospodarce substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, ponad 170 zaliczanych jest do niezwykle silnych toksycznych środków przemysłowych. Codziennie z tego typu materiałami po naszych drogach kursuje ok. 22 tysięcy pojazdów. Ruch ten nie zawsze jest bezpieczny, nieraz wymyka się spod kontroli, zdarza się, że przewoźnicy łamią zasady i procedury. Bardzo często transporty te odbywają się w czasie dużego natężenia ruchu i przez tereny gęsto zaludnione, np. w sąsiedztwie osiedli, szkół, centrów handlowych, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zagrożeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia oraz dla środowiska naturalnego.
  • Rękawice odporne na przekłucia igłami medycznymi a norma EN 388 (47)
 • ABC BHP
  • S jak stopy (22)
   Stopa ma zdumiewającą konstrukcję. Ta stosunkowo niewielka część ciała musi zapewniać podparcie i równowagę, a przy tym amortyzować wszelkie uderzenia. I musi wykonywać to przez całe nasze życie.
 • Ergonomia
  • RULA – wygodne narzędzie do oceny obciążenia układu ruchu (26)
   RULA jest obecnie szeroko stosowaną szybką metodą ergonomicznej oceny stanowisk pracy, na których pracownicy skarżą się na dolegliwości ze strony układu ruchu. chociaż metoda RULA uwzględnia zarówno biomechaniczne, jak i posturalne obciążenie całego ciała, to ukierunkowana jest przede wszystkim na obciążenie szyi, tułowia i kończyn górnych. Sprawdza się doskonale w przypadku pracy wykonywanej w pozycji siedzącej (np. przy komputerze czy podczas szycia – w tych warunkach została przetestowana jej wiarygodność). Jej ważnymi zaletami są: łatwość w stosowaniu i szybkość uzyskiwania wyniku, jakim jest określenie zakresu interwencji ergonomicznych niezbędnych do zmniejszenia ryzyka wystąpienia dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Zdrowie
  • Badania profilaktyczne nauczycieli systemu oświaty (37)
   Ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy w Polsce jest profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników – dotyczy to także szkół i innych placówek systemu oświaty. Podstawowym instrumentem prawnym ochrony zdrowia pracowników są tzw. badania profilaktyczne. Ich celem jest ochrona najważniejszych dóbr człowieka: zdrowia i życia. Badania profilaktyczne służą z jednej strony ochronie pracownika, a z drugiej strony zabezpieczają interes pracodawcy. Dzięki tym badaniom możliwe jest bowiem wychwycenie tych kandydatów na pracowników i pracowników, których stan zdrowia nie pozwala na dopuszczenie ich do pracy lub wymaga odsunięcia od pracy dotychczas przez nich wykonywanej.
  • Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika? (48)
   Choć obecnie obowiązujący druk skierowania na badanie profilaktyczne został wprowadzony w 2015 roku, nadal przysparza sporo problemów pracodawcom. niezastąpioną rolę w uzupełnieniu formularza skierowania odgrywają oczywiście pracownicy komórek bhp, którzy najlepiej znają charakterystykę stanowisk występujących w danym zakładzie pracy. Niniejszy artykuł powstał po to, aby wskazać te elementy w wypełnianiu druku skierowania, które są najbardziej istotne z punktu widzenia lekarza wykonującego badanie profilaktyczne pracownika.
 • Wypadki i awarie
  • Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków (42)
   W miarę oczywiste wydaje się, że odniesienie się do grupy konkretnych przyczyn wypadków przy pracy wymaga uwzględnienia skali zjawiska, czyli ujmując rzecz najprościej – podjęcia próby oceny znaczenia problemu. Przykładowo, nawet bez zagłębiania się w szczegółowe dane, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy założyć, że zadławienie się kipera w czasie degustacji wina, statystycznie nie będzie częstym wydarzeniem powodującym wypadki przy pracy.
 • Książki
  • Pracuj mądrzej, nie ciężej (53)
   Tytułowe hasło „Pracuj mądrzej, nie ciężej” to jedna z czterech podstawowych zasad ergonomii. Chodzi o to, żeby wykorzystywać takie techniki pracy i narzędzia, dzięki którym praca będzie bezpieczniejsza, lżejsza, przyjemniejsza i wydajniejsza.
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 109) (54)
   Drukowanie 3D i wytwarzanie addytywne – problemy bhp
 • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Stałe rubryki
  • Teksty-preteksty (2)
  • Wydarzenia (8)
  • Technika na co dzień (10)
  • Czytelnia (33)
  • Konkurs (41)
  • BHP w Sieci (51)

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz