ATEST - ochrona pracy 2019/06

 • Ryzyko nie wychodzi z mody (3)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo obsługi żurawi (4)
   W ocenie autorów omawianego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zawarte w nim przepisy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w obszarze organizacji prac transportowych z wykorzystaniem żurawi wieżowych, co z kolei powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. Czy jednak nowe regulacje faktycznie pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, czy korespondują z obecnym stanem różnorodnych struktur organizacyjnych na budowach? To już pokaże praktyka. W artykule postaramy się podpowiedzieć, jak praktycznie podejść do najważniejszych zapisów rozporządzenia.
  • Jak bezpiecznie mieć miedź (18)
  • Urządzenia Ex – odpowiedzialność użytkownika (26)
   Uregulowania zawarte w dyrektywie 2014/34/UE odnoszą się do wprowadzania wyrobów przeciwwybuchowych na rynek i ograniczają się do producentów tych wyrobów. Pomijając sytuacje produkcji wyrobów na użytek własny, dyrektywa ATEX nakłada obowiązki na producentów. Dyrektywa ATEX nie zawiera wymagań odnośnie do instalowania, konserwacji, kwalifikacji stref zagrożenia wybuchem czy kompetencji pracowników. Te kwestie ujęte są w dyrektywie 1999/92/WE.
  • Poradnik ochrony przeciwpożarowej – cz. 19 (29)
   W tej części autor omawia problematykę zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Poprzednią, osiemnastą część cyklu zamieściliśmy w Ateście 5/2019.
  • Tornistry widoczne z daleka (38)
 • Informacje
  • Na bieżąco… (12)
   W uzupełnieniu do opublikowanych w tym numerze artykułów poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa przy obsłudze żurawi, zamieszczamy omówienie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów, które Rada Ochrony Pracy przyjęła podczas posiedzenia 9 kwietnia 2019 r.
  • Żurawie – co jeszcze wymaga zmiany? (15)
   W tym numerze autorzy piszą o praktycznych aspektach stosowania nowego przepisu: rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Temat jest wciąż gorący, uwagi i komentarze wynikające z praktyki na budowach zgłaszają osoby odpowiedzialne za bhp, szkoleniowcy, związki zawodowe, inspektorzy pracy i oczywiście sami operatorzy.
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (49)
 • Przepisy i normy
  • Nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem (13)
   W czerwcu 2018 r. wprowadzono do kodeksu pracy nowe przepisy przewidujące szczególne uprawnienia związane z rodzicielstwem w ramach realizacji programu „Za życiem”. Przepisy te są adresowane m.in. do pracowników będących opiekunami prawnymi niepełnosprawnych dzieci. Artykuł przybliża specyfikę tych uprawnień.
  • Normy zharmonizowane z dyrektywą niskonapięciową (34)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (36)
  • Posłużenie się „łapówką kontrolowaną” (53)
  • Maszyny do produkcji mąki i semoliny (55)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Damian Fasula (17)
  • ZŁOTE SZELKI 2019 (28)
  • Nowe władze OSPSBHP (39)
 • Wywiad
  • Głosy z Polski – rozmowa z Grzegorzem Szałasem (33)
 • Edukacja
  • Technik bhp (35)
  • Angielski dla behapowców (lekcja 114) (50)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (52)
 • Konferencje
  • Środki redukcji ryzyka zawodowego – 12 Ogólnopolska Konferencja Miesięcznika ATEST (41)
 • Wypadki i awarie
  • Wypadek przy obsłudze prasy (44)
 • Stałe rubryki
  • Teksty-preteksty (2)
  • Technika na co dzień (10)
  • Konkurs (25)
  • Redakcja odpowiada (32)
  • BHP w sieci (40)
  • Wydarzenia (48)
  • Czytelnia (51)

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz