ATEST - ochrona pracy 2020/07-08

 • Teksty-preteksty
 • Pracuję, nie hejtuję
  ATEST w czerwcu włączył się w trwającą wciąż akcję społeczną „Pracuję, nie hejtuję”, prowadzoną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Oddziały stowarzyszenia mierzą się z problemem hejtu, który w czasie epidemii koronawirusa rośnie w siłę i dotyka kolejnych grup zawodowych – medyków, nauczycieli, górników, a także ich rodzin. „Pracuję, nie hejtuję” to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi pracodawców i prac[...]
 • Wspomnienia inspektora pracy z lat 1972-1977 (cz. 5)
  Zamieszczamy wspomnienia wieloletniego inspektora pracy – z czasów, gdy nadzorował leśnictwo i przemysł drzewny Polski południowo-wschodniej. W pierwszej części (ATEST 1/2020) autor opisał m.in., jak w latach siedemdziesiątych wyglądała organizacja inspekcji i jak rozpoczął w niej pracę. W drugiej (2/2020) przybliżył naukę w szkole inspekcji we Wrocławiu oraz specyfikę pracy inspektora „w terenie”, a w trzeciej i czwartej (3 i 4/2020) przywołał m.in. kilka wypadków, które badał jako inspektor.
 • Jak stworzyć dream team wspierający dział bhp
  Jakby to było, gdyby pewnego dnia z jednego lub dwóch specjalistów dział bhp rozrósł się do kilku lub kilkunastu osób? Ach… Marzenie. Systematycznie aktualizowana ocena ryzyka, regularnie przeglądane instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy, stała i szybka komunikacja z pracownikami, regularne i dokładnie wykonywane przejścia bezpieczeństwa, wiele zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych (ZPW) itp.
 • Na bieżąco…
 • Wypadek przy pracy zdalnej
  Na czas pandemii koronawirusa ustawodawca umożliwił pracodawcom zorganizowanie pracownikom pracy w formie zdalnej1. Z uwagi na fakt, iż wykonywana w ten sposób praca pozostaje poza bezpośrednim nadzorem pracodawcy, powstające podczas jej wykonywania wypadki mogą nastręczać wiele problemów natury proceduralnej i dowodowej, które muszą zostać rozstrzygnięte w toku postępowania powypadkowego. Ponieważ regulacja zawarta w art. 3 CovidU2 dotycząca pracy zdalnej obowiązuje od niedawna – nie doczekaliśmy się jak dotąd rozstrzygnięć Sądu Najwyższego dotyczących zagadnienia wypadków przy pracy zdalnej, niemniej jednak wiele spośród wydanych na przestrzeni ubiegłych lat wyroków dotyczących wypadku przy pracy rozstrzyga kwestie na tyle uniwersalne, że płynące z nich wnioski będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w kwestii kwalifikacji danego zdarzenia, do którego doszło podczas pracy zdalnej.
 • Janusz Kaszyński
  Ludzie i wydarzenia/kto jest kim.
 • Wellbeing w czasie pandemii
  W odpowiedzi na pandemię tegoroczne „Workplace Wellbeing Show” zostało przeniesione do świata wirtualnego – jako cykl bezpłatnych webinarów. Dla przypomnienia: te targi dotyczące dobrego samopoczucia psychicznego oraz fizycznego w miejscu pracy odbywają się cyklicznie w Londynie. Tym razem odbyły się, jako wydarzenie on-line, w dniach 18-22 maja. Pierwszego dnia webinaria dotyczyły zdrowia psychicznego w pracy w kontekście zmagań z koronawirusem. I na tym koncentruje się poniższa relacja.
 • Zobacz, pomyśl, odpowiedz!
 • Urządzenia transportu bliskiego – wyjaśnienia specjalistów
  25 czerwca odbyło się seminarium on-line, na którym omówiono zagadnienia związane z urządzeniami transportu bliskiego (UTB) o udźwigu do 250 kg w świetle przepisów o dozorze technicznym oraz wymagania prawne dotyczące bezpiecznej pracy z wykorzystaniem wózków podnośnikowych. Seminarium zorganizowała firma Faraone Poland, która do współpracy zaprosiła Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Dozoru Technicznego.
 • Konferencja „Pracuję, nie hejtuję”
  „Pracuję, nie hejtuję” to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi pracodawców i pracowników na poważny problem społeczny, jakim jest hejt związany z koronawirusem, oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych. 22 czerwca br. odbyła się konferencja on-line poświęcona tej tematyce.
 • Złote Szelki 2020
  Zapraszamy do 24. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Statuetka wyróżnienia ATESTU należy już do 73 osób, wśród których są specjaliści ds. bhp, wykładowcy, pracownicy naukowi i autorzy najlepszych artykułów zamieszczonych na łamach naszego miesięcznika, a także najlepszych prac dyplomowych. W tym roku kolejne dwie osoby mogą dołączyć do tego zacnego grona. Zatem prosimy o zgłaszanie kandydatów.
 • Balustrady – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
  Wracamy do – omawianego już na naszych łamach w czerwcu – zagadnienia pracy na wysokości i interpretacji dotyczących balustrad, o których mowa w § 106 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspekcja pracy podkreśla – wskazane w przepisie balustrady nie mogą być traktowane jako inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika.
 • Przeciążenia maszyn – współczynniki
  Niniejszy artykuł jest poświęcony przeciążeniom maszyn. Jest kontynuacją poprzedniego (ATEST 4 i 6/2020), trakującego o zmęczeniu elementów konstrukcji maszyn. Te kategorie są ze sobą spokrewnione i podobnie trudne do nadzorowania zarówno przez projektantów, technologów, jak i użytkowników maszyn. Mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa podczas prowadzenia procesów produkcyjnych oraz utrzymywaniu ich w stanie zdatności.
 • O ryzyku (nie)zawodowym
  Jako wieloletni pracownik służby bhp postanowiłem podzielić się refleksją, która naszła mnie w ostatnich tygodniach. Przygodę z bhp zaczynałem pod koniec lat 90-tych, czyli w czasach kiedy analiza i szacowanie ryzyka zawodowego nieśmiało wkraczały do przepisów i praktyki. Ileż było wtedy interpretacji, formularzy, wzorów. Można było spotkać zarówno jednostronicowe opracowania dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, jak również 100-stronicowe dla stanowisk biurowych zawierające 99 stron wstępu i objaśnień terminologicznych, by na końcu w kilku zdaniach zakomunikować o możliwości potknięcia się i upadku na tym [...]
 • Nasze laboratorium zostało stworzone głównie do pracy z wirusami typu SARS
 • Branża bhp pomaga kształcić behapowców praktyków
  Kończąc studia, absolwent jest specjalistą w pełni gotowym do pracy zawodowej – to możliwe dzięki współpracy środowiska akademickiego z organizacjami branżowymi. Na zaangażowanie praktyków w kształcenie swoich studentów zdecydował się Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
 • Kolejna zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
  Od ubiegłego roku zmiany wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE są przeprowadzane w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE). W ATEŚCIE 12/2019 omówiono treść pierwszej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/436 z 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn. Komisja Europejska ww. decyzją opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trzy zestawienia: nowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (załącznik nr I do ww. decyzji); norm zharmonizowanych z zastrzeżeniem z dyrektywą maszynową (załącznik nr II do ww. decyzji) i norm wycofanych ze skutkiem od wymienionych dat (załącznik nr III do ww. decyzji). Przedmiotowa decyzja w 2019 r. została dwukrotnie zmieniona decyzjami 2019/1766 i 2019/1863 (treść zmian przestawiono w ATEŚCIE 2/2020). 1 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję wykonawczą (UE) 2020/480 zmieniającą decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Przyszłość sektora e-detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy (1)
  Lekcja 127 Poniżej zamieszczamy część pierwszą artykułu „Przyszłość sektora e-detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy”. Handel elektroniczny jest wygodny, opłacalny i daje nabywcy większe możliwości. Dla sprzedającego wiąże się to z wieloma wyzwaniami, wymagającymi dodatkowej logistyki w celu dostarczenia towarów bezpośrednio do drzwi klientów, niskimi marżami wynikającymi z łatwego dostępu do porównań cen w Internecie oraz presją zapewnienia tzw. pozytywnego doświadczenia klienta w czasie całego procesu zakupu. W poniższym artykule omówiono niektóre z możliwych konsekwencji dla zdrowia pracowników e-handlu w przyszłości.
 • Informacje/czas koronawirusa
  Pilotażowy eksperyment badawczy. Przedstawiciele trzech ośrodków naukowych z województw śląskiego i opolskiego sprawdzą, czy pracownicy służby zdrowia, na co dzień stykający się z zakażonymi koronawirusem, wykształcili odporność na SARS-CoV-2. Sprawdzą też, jaki wpływ na ryzyko zakażenia ma stan zdrowia i styl życia. Pilotażowy eksperyment badawczy polegał będzie na wykonaniu testów serologicznych u ok. 300 pracowników ochrony zdrowia wybranych szpitali z województwa śląskiego i opolskiego. Medykom dwukrotnie zostanie pobrana krew do badań – w odstępie dwutygodniowym, aby wyeliminować ryzyko prowadzenia badań w tzw. okienku serologicznym, czyli czasie, w którym wykonanie badania serologicznego może dać wynik fałszywie ujemny.
 • Kwalifikacja wypadku przy pracy jako ciężki
  Definicja ustawowa „ciężkiego wypadku przy pracy” została zawarta w art. 3 ust. 5 ustawy wypadkowej. O kwalifikacji wypadku przy pracy jako „ciężki” decydują w pierwszej kolejności skutki powstałe bezpośrednio po urazie (utrata bądź naruszenie podstawowych funkcji organizmu), w dalszej zaś – odleglejsze następstwa urazu (utrzymujące się po leczeniu i rehabilitacji) w postaci choroby nieuleczalnej lub zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy w zawodzie albo trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciał.
 • Ocena olśnienia świetlnego na stanowiskach pracy
  Oświetlenie w obiektach budowlanych stanowisk pracy oceniane jest pod względem wielu kryteriów, w tym m.in. z uwzględnieniem ograniczenia olśnienia, które może być przyczyną zmęczenia i popełniania przez człowieka błędów skutkujących stratami materialnymi, wypadkami itp.
 • Technika na co dzień
  Niskoemisyjne aluminium jest obecne na każdym kroku. W budownictwie wysokościowym ukryte są profile aluminiowe, samochody mają aluminiowe felgi i elementy nadwozia, aluminium pojawia się w obudowach naszych laptopów i garnkach w kuchni. W związku z rosnącą popularnością tego materiału i powszechnością jego zastosowania firma Hydro Extrusion udoskonala rozwiązania przemysłowe oparte na jego bazie.
 • Pielęgnacja skóry rąk w czasie epidemii
  Ostatnie tygodnie pokazały nam jak ważne jest dbanie o prawidłową higienę rąk. Podczas epidemii, wywołanej przez wirusa SARS-Cov-2, wielu z nas zaczęło zwracać szczególną uwagę na mycie i dezynfekcję skóry rąk. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że częste mycie i ekspozycja na środki do dezynfekcji powoduje nadmierne wysuszenie skóry rąk.
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2020 r.
 • Kostkownice
  W cyklu „Maszyny – lista kontrolna” opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający „Przy maszynach nikt nie pomoże” (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz