• Zmiany dotyczące chorób zawodowych
  15 lipca br. weszły w życie dwie nowelizacje przepisów dotyczących chorób zawodowych: rozp. RM z 23 czerwca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. poz. 1287) – dalej „ChoZaw”; rozp. MZ z 24 czerwca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 1288 ) – dalej „DokChoZaw”. Powodem wprowadzenia zmian była zarówno analiza funkcjonowania systemu orzekania o chorobach zawodowych, jak i stan epidemii, a celem tych nowelizacji – przyspieszenie oraz usprawnienie procesu orzeczniczego.
 • Gruba warstwa lukru
  Rada Ochrony Pracy w stanowisku przyjętym 26 sierpnia br. pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.” i zarekomendowała Sejmowi jego przyjęcie. Raczej nikogo to nie zdziwiło. Więcej – niewielu zwróciło na to uwagę. Czy dlatego, że działalność PIP nie jest istotna. Nie, nie dlatego – wciąż w naszej gospodarce jest bardzo ważna.
 • Omówienie konferencji dotyczących wpływu COVID-19 na bhp
  Aktualnie, gdy w skali globalnej trwają dywagacje kiedy i w jakim zakresie świat będzie musiał zmierzyć się z kolejną falą pandemii COVID-19, wydaje się oczywiste, że pojawienie się powszechnego zagrożenia w postaci wirusa SARS-CoV-2, powinno również zostać uwzględnione we wszelkiego rodzaju działaniach mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom ją wykonującym.
 • Uwagi na temat jakości kształcenia
  Tematem artykułu jest jakość kształcenia na polskich wyższych uczelniach, szczególnie technicznych. Dobrze byłoby więc, na początku, do platońskiej definicji jakości („Jakość to pewien stopień doskonałości”) dodać definicję jakości kształcenia. Niestety, dodać jej nie można, gdyż jednoznacznej definicji nie ma, choć są liczne próby jej sformułowania. W przeglądowej pracy, opartej na 58 pozycjach literaturowych, po prostu stwierdzono, że wśród specjalistów nie ma zgodności co do tego, jak rozumieć jakość kształcenia.
 • Skierowanie na badania wysokościowe po zmianie przepisów
  Z dniem 16 grudnia 2020 r. gruntownym zmianom uległ załącznik do BadaLekR1, zawierający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się jednej spośród przedmiotowych zmian, które zostały dokonane w zakresie wskazówek odnoszących się do badań profilaktycznych przy pracach na wysokości.
 • Bezpieczeństwo i komfort pracy w zakładzie przetwórstwa szkła
  Szkło, dzięki swoim właściwościom, jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów w wielu różnych działach gospodarki. Szkło wykorzystywane jest przede wszystkim w postaci szyb okiennych. Znajduje również zastosowanie jako materiał budowlany, elektrotechniczny, optyczny, laboratoryjny czy opakowaniowy. I oczywiście, last but not least, jako artykuły gospodarstwa domowego, począwszy od użytkowych szklanek, talerzy czy kieliszków, aż po ozdobne szkło kryształowe.
 • Magazynier – robotnik magazynowy (cz. 6)
  „Lekcje bhp” to publikacje nie tylko do użytku szkolnego – ze względu na rozbudowaną identyfikację zagrożeń i opisy wykonywanych prac stanowią materiał pomocniczy do oceny ryzyka zawodowego. Kontynuujemy publikację lekcji poświęconej pracy magazyniera; poprzednie części ukazały się w numerach: 2, 3, 11/2020, 2 i 4/2021.
 • Wybory nowych władz krakowskiego oddziału OSPSBHP – kadencja 2021–2025
  We wtorek 29 czerwca 2021 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- -wyborcze oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie. Zebranie zorganizowane było w czasie pandemii, co wiązało się z koniecznością spełnienia wielu wymagań sanitarnych.
 • ZŁOTE SZELKI 2021
  Zapraszamy do 25. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Statuetka wyróżnienia ATESTU należy już do 75 osób, wśród których są specjaliści ds. bhp, wykładowcy, pracownicy naukowi i autorzy najlepszych artykułów zamieszczonych na łamach naszego miesięcznika, a także najlepszych prac dyplomowych. W tym roku kolejne dwie osoby mogą dołączyć do tego zacnego grona. Zatem prosimy o zgłaszanie kandydatów.
 • Przygniecenie klapą naczepy
  Do wypadku doszło przy produkcji naczep samochodowych. Pracownik wykonywał typowe czynności związane z wykańczaniem wnętrza naczepy służącej do transportu materiałów sypkich. Z nieustalonych przyczyn (brak bezpośrednich świadków, brak zapisu monitoringu, luki pamięciowe poszkodowanego) doszło do opadnięcia tylnej klapy zabezpieczonej uprzednio metalową podpórką (fot. 1). Głowa poszkodowanego została dociśnięta przez klapę do bocznej burty naczepy. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, w tym porażenia rąk i nóg.
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2021 r.
 • Targi A+A 2021 w Düsseldorfie
  Branża bhp długo czekała na możliwość spotkania się na tak dużej międzynarodowej imprezie, jaką są targi A+A. Od 26 do 29 października 2021 r. ponad 1000 firm zaprezentuje tam swoje produkty, rozwiązania i innowacje głównie zwiedzającym z Europy. A to wszystko na łącznej powierzchni ok. 50 tysięcy m2. Na targach pojawi się również 19 wystawców z Polski.
 • Zdrowe Miejsca Pracy Nagrody za Dobrą Praktykę 2018–2019 Lekcja 139
  Poniżej zamieszczamy studium dobrych praktyk firmy BAM Ireland, nagrodzonych w kampanii Zdrowe Miejsca Pracy 2018–2019, która miała na celu zwiększenie świadomości na temat substancji niebezpiecznych w miejscu pracy, zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów zapobiegania szkodom wyrządzanym pracownikom. Nagroda zachęcała do wymiany wiedzy i nagradzała innowacyjne przykłady zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Kampania promowała hierarchię działań zapobiegawczych i koncentrowała się na szczególnie wrażliwych grupach pracowników. Ponadto – w ramach stałego zaangażowania EU-OSHA w realizację planu działania w zakresie czynników rakotwórczych – dotyczyła również zarządzania narażeniem w miejscu pracy na substancje powodujące raka. Zwiększyła również świadomość w zakresie odpowiedniego prawodawstwa UE i dostarczyła przedsiębiorstwom praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia zgodności.
 • Tydzień Bezpieczeństwa Nordea
  W tym roku, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczoną możliwością spotkań stacjonarnych, praca biurowa przeniosła się w świat on-line. Jak w tych nowych warunkach odnajduje się bhp? Zespół bhp w Nordei z powodzeniem zorganizował w czerwcu Tydzień Bezpieczeństwa on-line.
 • Głosy z Polski
  Rozmowa z Pawłem Kanią, nowo wybranym prezesem Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie.
 • Konferencja „Drwal – zawód przyszłości”
  W dniach 7–8 października 2021 r. w Rogowie pod Łodzią odbędzie się konferencja „Drwal – zawód przyszłości”. Celem wydarzenia jest analiza sytuacji związanej z zawodem drwala-pilarza w Polsce.
 • Program dobrowolnych odejść
  Prawo pracy nie zabrania pracodawcy składania różnych ofert czy propozycji pracownikom, pod warunkiem, że nie są one dla nich mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Wynika to wprost z art. 18 § 1 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2019 r., I PK 141/18).
 • Nowa norma dotycząca bezpieczeństwa sprzętu ogrodniczego
  Norma PN-EN 13684:2018-08 Sprzęt ogrodniczy. Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego. Bezpieczeństwo została opublikowana w polskiej wersji językowej 16 lipca 2021 r. Norma liczy 62 strony, wprowadza EN 13684:2018, zastępuje PN-EN 13684+A3:2010 (wersja angielska).
 • Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991–2011 (cz. 5)
  Przestrzeganie ustanowionego prawa musi być kontrolowane, bo inaczej nie będzie ono realizowane (to elementarne stwierdzenie, znane już od starożytności). Złe warunki pracy, wypadki przy pracy kosztują społeczeństwo ogromne pieniądze, co np. w Polsce szacowane jest na poziomie 4–5 % PKB. Gdy były dyskusje i rozważania, komu podporządkować inspekcję pracy to mówiłem, że jeżeli nie Sejmowi, to nie ministerstwu pracy a ministerstwu finansów, bo inspekcja dążąc do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy warunków pracy dba o budżet.
 • Skórowarki i odbłoniarki
  W cyklu „Maszyny – lista kontrolna” opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający „Przy maszynach nikt nie pomoże” (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz