• Przy doborze środków ochrony indywidualnej najważniejsza jest ocena ryzyka
  Pracodawca zobowiązany jest ocenić, czy na danym stanowisku pracy powinny być zastosowane środki ochrony indywidualnej wskazane przez producenta substancji chemicznej.
 • Kto czyta, nie błądzi
  Okładka bieżącego numeru ATESTU zachęca do aktywności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. Poświęcona jest planom i wydaniom naszego miesięcznika w 2022 roku. Tę okładkę można czytać jako opowieść o tym, jak dzięki lekturze ATESTU człowiek się rozwija i przekracza samego siebie. Pandemia wszystkim nam przypomniała jak ważna jest dbałość o ruch, o kondycję fizyczną, ale też po raz kolejny udowodniła, że podejmowanie ważnych decyzji musi opierać się na rzetelnej wiedzy
 • Obciążenie układu ruchu – badania statystyczne
  Męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała sprawiająca ból oraz wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków to główne czynniki niekorzystne środowiska pracy, najczęściej wskazywane przez osoby pracujące w Polsce w drugim kwartale 2020 r., w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Świat jest nieliniowy
  Tematem artykułu są wybrane zjawiska nieliniowe opisywane funkcjami nieliniowymi, przy czym należy pamiętać, że funkcję można wyrazić nie tylko wzorem analitycznym, ale także wykresem lub tablicą, a nawet opisem słownym. Po lekturze czytelnik – mamy nadzieję – zgodzi się z tezą, którą wyraża tytuł artykułu, bowiem łatwo zauważyć, że obserwujemy znacznie więcej zjawisk nieliniowych niż liniowych.
 • Kolejna zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE
  Od 2019 roku zmiany wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE są przeprowadzane w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE). W grudniowym numerze ATESTU z 2019 roku omówiono treść pierwszej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/436 z 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn. Komisja Europejska ww. decyzją (2019/436) opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trzy zestawienia: nowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (załącznik nr I do ww. decyzji); norm zharmonizowanych z zastrzeżeniem z dyrektywą maszynową (załącznik nr II do ww. decyzji) i norm wycofanych ze skutkiem od wymienionych dat (załącznik nr III do ww. decyzji).
 • Stan zdrowia pracownika jako powód zmiany stanowiska pracy
  Elementy treści umowy o pracę zostały wymienione w art. 29 § 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jednym z nich jest rodzaj pracy z reguły określany przez wskazanie nazwy stanowiska pracy. Co do zasady zmiana tego elementu na stałe wymaga zawarcia przez obie strony porozumienia zmieniającego lub złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego z zachowaniem procedury przewidzianej w art. 42 § 1–3 k.p. Najczęściej zmiana stanowiska pracy podyktowana jest potrzebami stojącymi po stronie pracodawcy, które nie zawsze współgrają z interesem pracownika. Jednakże przepisy kodeksu pracy przewidują również parę przypadków, gdy pracodawca będzie zmuszony do zmiany rodzaju pracy w interesie pracownika, z uwagi na jego stan zdrowia.
 • Środki ochrony dróg oddechowych we współczesnym przemyśle
  Pomimo stale postępującej automatyzacji procesów produkcyjnych, w przemyśle nadal występują obszary, w których niezbędne jest zaangażowanie człowieka. Podczas wykonywania szeregu różnych czynności każdego dnia człowiek narażony jest na oddziaływanie wielu czynników niebezpiecznych, szkodliwych czy uciążliwych. Ryzyko zawodowe, które wiąże się z wykonywaną pracą wynika zatem z narażenia pracownika na działania czynników zagrażających jego życiu i zdrowiu.
 • Drwal – zawód przyszłości
  Konferencja „Drwal – zawód przyszłości” odbyła się w dniach 7–8 października 2021 r. w Rogowie pod Łodzią. Jej celem była analiza sytuacji związanej z zawodem drwala/pilarza drzew w Polsce oraz wskazanie na konieczność zmian w zakresie kształcenia i nadawania uprawnień drwalom/pilarzom drzew.
 • Problemy służby bhp w uczelniach i instytutach
  Sporządzanie kart wypadków w drodze do/z pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, organizacja szkoleń okresowych bhp – oto główne zadania dodatkowe, którymi jest obciążana służba bhp w uczelniach i instytutach naukowych. 
 • Aktualne problemy bhp w budownictwie
  20 października 2021 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium pt. „Aktualne problemy bhp w budownictwie”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez grono aż pięciu instytucji: Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Polskie Towarzystwo Politechniczne.
 • Inauguracja 21. roku akademickiego WSZOP
  Uroczystość inaugurująca 21. rok akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy odbyła się 9 października 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie miało formę hybrydową.
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2021 r.
 • Warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP
  14 października 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (DzU poz. 1681), które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim – bardziej niż kiedykolwiek
  Tematy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania społeczeństwa i polityków. Potwierdzają to międzynarodowe targi A+A, które odbyły się w Düsseldorfie w dniach 26–29 października 2021 r. Przybyło na nie 1204 wystawców z 56 krajów i ponad 25 tys. zwiedzających. W tym roku targi A+A – wraz z Międzynarodowym Kongresem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – po raz kolejny pokazały, jak rośnie znaczenie ochrony zdrowia w miejscu pracy.
 • Śmiertelna ciekawość
  Do wypadku, w wyniku którego nastąpił zgon kierowcy wywrotki, doszło podczas typowego procesu tymczasowego zabezpieczania wykopu na koniec dnia roboczego. Inwestycja polegała na ułożeniu kilkuset metrów kanalizacji w jednej z gmin w województwie śląskim. Wykonawcą inwestycji była średniej wielkości firma zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników. Poszkodowany został niemal 60-letni mężczyzna legitymujący się ponad 30-letnim stażem w branży budowlanej w charakterze kierowcy samochodów ciężarowych.
 • Niezwłoczne zgłoszenie przez pracownika zamiaru powrotu do pracy
  Niezwłoczność zgłoszenia pracodawcy chęci ponownego zatrudnienia po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego należy mierzyć starannością działania byłego pracownika w czynnościach zmierzających do reaktywacji zatrudnienia, ocenianych w danych okolicznościach, jako zachowanie bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • Granulatory głowicowe stosowane wraz z wytłaczarkami
  W cyklu „Maszyny – lista kontrolna” opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający „Przy maszynach nikt nie pomoże” (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz