• Artykuł wstępny
  • Szczęśliwa trzynastka (3)
 • Konferencje
  • Konferencja „Bezpieczeństwo przede wszystkim” na targach SAWO (2)
  • Na 13 konferencję ATESTU zapraszamy w czerwcu do Krakowa (30)
  • Dobry słuch przez całe życie (39)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Na tropie przedhistorycznych źródeł kultury pracy – epoka brązu (4)
  • Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991-2011 (część 12) (9)
  • I Ogólnopolskie Mistrzostwa Służby BHP (41)
 • Listy do redakcji
  • Wirus w ocenie ryzyka (8)
 • Przepisy i normy
  • Warunki zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przez pracowników należących do kadry zarządzającej zakładem pracy (11)
   Pracownicy należący do kadry zarządzającej zakładem pracy zachowują prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wykażą, że poza normalnymi godzinami pracy pracowali stale i systematycznie w czasie ponadnormatywnym. Oznacza to, że ich doraźna praca ponadwymiarowa, niewyrównana czasem wolnym, jest w istocie bezpłatna.
  • Niedyspozycyjność pracownika związana ze stanem zdrowia jako przyczyna zwolnienia z pracy (13)
   Nie sposób winić kogokolwiek za to, że długo lub często choruje. Jednak powtarzające się, czy też długotrwałe absencje nie są na rękę pracodawcy. W szczególnych przypadkach mogą one doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. W podobny sposób może zakończyć się dla pracownika przedłożenie orzeczenia o przeciwskazaniach do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku. W artykule opisano przypadki, w których aktualny stan zdrowia pracownika, czy też nieobecności w pracy spowodowane stanem jego zdrowie, a czasem również i członków jego rodziny, prowadzą do ustania stosunku pracy.
  • Mieszarki zamknięte (44)
 • Wypadki i awarie
  • Wypadek przy naprawie przenośnika taśmowego (18)
  • Praca na drabinie – bezpieczna codzienność czy praca szczególnie niebezpieczna? (22)
   Aby teoretycznie odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, należałoby odnieść się do przepisów bhp regulujących przedmiotowe zagadnienie, zaś bardziej praktyczne podejście wiązałoby się z koniecznością skonfrontowania teorii z rzeczywistością. O ile jednak z analizą stanu prawnego mającego tu zastosowanie nie ma większych problemów, o tyle np. znalezienie źródła informacji na temat wypadków przy pracy, które zaistniały w związku z czynnościami prowadzonymi z użyciem tego prostego i dostępnego dla każdego sprzętu, jest już znacznie trudniejsze.
 • Od redakcji
  • Iluzja Coriolisa (21)
 • Zdrowie
  • Zainwestujmy w nasz słuch (32)
   Ubytki słuchu są często określane jako „niewidzialna niepełnosprawność”, nie tylko z powodu b raku widocznych objawów, ale także dlatego, że często są ignorowane przez decydentów, ale także przez osoby narażone na nadmierny hałas, a nawet przez osoby z ubytkami słuchu. Wydaje się, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak edukacji w tym zakresie, a także niezrozumienie istoty i skutków uszkodzeń słuchu. Utrata słuchu, bez względu na jej przyczynę, dotyka ludzi w każdym wieku, ale także ich rodziny oraz gospodarkę.
 • Edukacja
  • Inteligentne środki ochrony indywidualnej: inteligentna ochrona na przyszłość (5) (lekcja 146) (42)
   W artykule omówiono pojawienie się inteligentnych środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Łączą one tradycyjne środki ochrony z ulepszonymi materiałami lub elementami elektronicznymi i mogą gromadzić dane o użytkowniku, środowisku pracy lub własnym zastosowaniu. Chociaż te nowe technologie obiecują większe bezpieczeństwo i komfort dla pracowników, nadal istnieje wiele przeszkód, które należy pokonać, aby zapewnić ich skuteczność. Mając to na uwadze przeanalizowano wyzwania, przed którymi stoją zainteresowane strony, takie jak potrzeba ustanowienia norm oraz odpowiednich ram testowania i certyfikacji. Opracowanie zawiera zalecenia, które mają pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu potencjalnych korzyści płynących z inteligentnych środków ochrony indywidualnej, podkreślając znaczenie współpracy między użytkownikami i producentami w tej dziedzinie.
 • Stałe rubryki

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz