• Artykuł wstępny
  • 28 kwietnia (3)
 • Przepisy i normy
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (2)
  • Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (12)
   Kontrowersje w praktyce wzbudza problem konieczności poddawania pracownika badaniom profilaktycznym i szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Artykuł przybliża istotę tego problemu, stanowiąc próbę jego rozstrzygnięcia.
  • Niemieckie wersje norm typu B zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (15)
  • Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania (25)
  • Naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (26)
   W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Na pokrzywdzonym nie spoczywa ciężar udowodnienia, jaka przyczyna spowodowała niebezpieczny charakter produktu.
  • Pakowarki zwojów (45)
   Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy maszyn do pakowania zwojów papierów stosowanych w zakładach wytwarzających i wykańczających papier.
 • ABC BHP
  • „I” jak instrukcja bhp (4)
   Instrukcja bhp ro dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika – trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 237 paragraf 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.
 • Informacje
  • Zarządzanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (6)
  • Jak świadomie i bezpiecznie pracować na wysokości? (18)
  • „Kalendarze BHP-owca” rozlosowane (24)
 • Edukacja
  • Inteligentne środki ochrony indywidualnej: inteligentna ochrona na przyszłość (lekcja 147) (8)
   W artykule omówiono pojawienie się inteligentnych środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Łączą one tradycyjne środki ochrony z ulepszonymi materiałami lub elementami elektronicznymi i mogą gromadzić dane o użytkowniku, środowisku pracy lub własnym zastosowaniu. Opracowanie zawiera zalecenia, które mają pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu potencjalnych korzyści płynących z inteligentnych środków ochrony indywidualnej, podkreślając znaczenie współpracy między użytkownikami i producentami w tej dziedzinie.
 • Konferencje
  • Na 13 konferencję ATESTU zapraszamy w czerwcu do Krakowa (10)
 • Lekcje bhp
  • Magazynier – robotnik magazynowy (część 9) (20)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Źródła kultury pracy w starożytności (28)
  • Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa (38)
  • Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991-2011 (część 13) (42)
 • Wypadki i awarie
  • Wypadki przy pracy – upadki i poślizgnięcia na płaszczyźnie (34)
   Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że duża grupa osób zaangażowanych w ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, które w tym zakresie miały do czynienia z potknięciem czy poślizgnięciem ofiary wypadku, w pewnym momencie musiała zastanowić się jak określić przyczynę takiego zdarzenia. Można w tym miejscu zadań – wydaje się oczywiste w tej sytuacji – pytanie „nad czym tu się zastanawiać?”. Poszkodowana osoba przewróciła się więc upadek jest przyczyną wypadku. Jednak jeżeli przyjrzymy się uważniej treści obowiązujących w tym zakresie przepisów, to sprawa nie jest już taka oczywista.
 • Stałe rubryki

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz