• Artykuł wstępny
  • Myślisz o przyszłości, zadbaj o słuch (3)
 • Przepisy i normy
  • Rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu (2)
   21 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
  • Praca zdalna w Kodeksie pracy (7)
   W niniejszym artykule skoncentrowano się na analizie przepisów noweli poświęconych pracy zdalnej, które uległy zmianie w relacji do wersji bazowej projektu.
  • Polskie wersje norm dotyczących odległościowych aspektów bezpieczeństwa (27)
   W listopadzie 2022 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w polskiej wersji językowej dwie nowe normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – normy typu B1 dotyczące odległościowych aspektów bezpieczeństwa.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (37)
   Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r.
  • Praca jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy (39)
   Zewnętrzną przyczyną sprawczą zdarzenia może być każdy czynnik zewnętrzny (tzn. taki, który nie wynika z wewnętrznych właściwości człowieka) zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki. W tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, ale także praca i czynności samego poszkodowanego (np. potknięcie się, niefortunny odruch).
  • Rozdrabniacze i rębarki zasilane z sieci (45)
 • Organizacja i ekonomika
  • Wprowadzenie do cyklu publikacji (4)
   Cykl artykułów, którego bohaterami są pracownicy służby bhp.
  • Od bhp do wellbeingu, ale co po drodze? (21)
 • Zdrowie
  • Posłuchaj uważnie: hałas szkodzi (14)
   Tematyka ubytków słuchu znana jest od dziesięcioleci, od wielu lat podejmowane są różne działania regulacyjne i edukacyjne w celu ochrony słuchu, jednak ciągle są one niewystarczające. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia opublikowanego w 2021 r., wynika, że świat traci ok. 1 biliona dolarów rocznie z powodu ubytków słuchu. Ponadto ponad miliard młodych ludzi w wieku od 12 do 35 lat jest zagrożonych trwałym ubytkiem słuchu wynikającym ze słuchania głośnej muzyki.
 • Ludzie i wydarzenia
  • Służba bhp coraz silniejsza (20)
   Jest wiele miar, którymi można zmierzyć siłę i wpływy służby bhp w Polsce. Jedną z nich jest na pewno zdolność do organizowania się i pozycja organizacji behapowskich w systemie ochrony pracy w Polsce. Największa organizacja służby bhp – OSPSBHP – obchodząc jubileusz trzydziestolecia dowodzi, że im bardziej środowisko służby bhp się integruje, tym większy ma wpływ na pozycję i wizerunek behapowców w gospodarce.
  • Służba bhp – jakość, profesjonalizm, wyzwania (32)
   Radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 13 stycznia br. zorganizował spotkanie szkoleniowe połączone z promocją nowo wydanej książki „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy – jakość, profesjonalizm, wyzwania”.
  • ATEST znalazł się w Behapowskiej Kapsule Czasu (36)
  • Piastowskie początki (2) (41)
   Autor kontynuuje rozważania z poprzedniej części, która ukazała się w ATEŚCIE 11/2022, przyglądając się rozwojowi gospodarki na ziemiach polskich, w tym hutnictwa i górnictwa.
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (lekcja 156) (24)
 • Wypadki i awarie
  • Błąd pracownika wyłączną przyczyną wypadku w narzędziowni (28)
 • Konferencja
  • Wektory BHP – forum praktyków w Gdyni (34)
   Wektory BHP to cykl spotkań dla pracowników służby bhp, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów, którzy poszukują inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz