AURA Ochrona Środowiska 2018/02

 • Antarktyda bez pingwinów?
  Dzisiaj zaczynamy zdawać sobie sprawę, że dziewicze tereny na Ziemi, których zostało tak niewiele, mają ogromną wartość dla ludzkości. Antarktyda jest często uważana za dziewiczą krainę nietkniętą przez ludzkie działania. Niestety taką już nie jest. Przez nieco ponad 100 lat ludzie podróżowali na Antarktydę i w tym krótkim czasie zdołali spenetrować sporą jej część i pozostawili tam swój wyraźny ślad.
 • Psy w służbie straży granicznej
  Psy służbowe pracujące w straży granicznej służą pomocą funkcjonariuszom w ochronie granic państwa: lądowej, morskiej i powietrznej. Penetrują lotniska, dworce kolejowe, porty morskie, sale konferencyjne, szkoły, a także sprawdzają miejsca spotkań ważnych osobistości. Dzięki śladom przestępstwa, pozostawionym na miejscu, docierają do osób, które je popełniły, bądź do miejsc ukrycia przedmiotów utraconych w wyniku działań sprawców. Pracują także przy poszukiwaniu osób zaginionych. Praca psów w tak szerokim zakresie jest możliwa dzięki bardzo dobrze rozwiniętym zdolnościom węchowym.
 • Sit rozpierzchły - nieznane oblicze pospolitej rośliny
  Juncus effusus L. - sit rozpierzchły, roślina należąca do rodziny Juncaceae (sitowate), występuje w różnych strefach klimatycznych, zarówno w strefie subtropikalnej, jak i w klimacie umiarkowanym. Jako roślinę rodzimą można go spotkać w Ameryce Północnej, Europie czy Azji. Wyjątek stanowią tu obszary suche oraz wysokogórskie, których ta roślina unika.
 • Technologia katalityczno-fizyczna - przykład przyjaznej środowisku metody stabilizacji powierzchniowej gruntów spoistych
  Podstawowym celem zabiegów, wzmacniających słabe podłoże gruntowe, jest zwiększenie jego nośności i sztywności. Można to uzyskać wzmacniając grunt, wprowadzając do niego dodatkowe materiały lub elementy. Wzmocnienie gruntu słabego można uzyskać np. przez jego dogęszczenie, osuszenie, wymianę. Artykuł stanowi próbę ustosunkowania się do sygnalizowanych zagadnień, w nawiązaniu do jednej z metod powierzchniowego wzmacniania gruntów spoistych, a mianowicie technologii katalityczno-fizycznej.
 • Opłaty za świadczenia ekosystemowe
  A poprzednim artykule analizowane było pojęcie usług ekosystemowych (AURA 2/2018). Szacunki ich ekonomicznej wartości są interesujące same w sobie. Ale ich praktyczne znaczenie jest jeszcze większe. Gdyby korzystające z nich podmioty gospodarcze musiały płacić za te usługi, pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na zapewnienie trwałej podaży.