• Kronika Ekologiczna
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 mln zł dotacji i 68,5 mln zł pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające przez rekultywację do ponownego użytkowania tereny zdegradowane. Już rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi. O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.
 • Ciekawostki technologiczne ze Świata
  Zmiana temperatury w elektryczność, urządzenia termoelektryczne, które wytwarzają energię, gdy jedna ich część jest poddana innej temperaturze niż druga, znajdują się od lat w centrum zainteresowania naukowców. Zespół badaczy z MIT opracował nowy sposób konwersji zmian temperatury na energię elektryczną. Zamiast oczekiwać, że dwa końce urządzenia będą otrzymywały różne impoulsy jednocześnie, system korzysta z naturalnych zmian temperatury otoczenia w cyklu dzienno-nocnym. Rozwiązanie nazwano rezonatorem termicznym.
 • Emisje amoniaku w rolnictwie zagrożeniem dla środowiska
  Wyniki prowadzonych w ostatnim czasie przez różnych autorów badań przyniosły szersze rozpoznanie roli amoniaku w procesach chemicznych, zachodzących w atmosferze, a także w wykorzystaniu tej formy azotu przez rośliny jako składnika pokarmowego. Amoniak wyemitowany z powierzchni ziemi wraca na nią w formie opadu mokrego lub suchego.
 • Ogrody Krakowian - parki kieszonkowe - mądra, zielona inicjatywa
  Skąd się wzięła idea parków kieszonkowych? Pomysł tego rodzaju przestrzeni publicznych powstał w Stanach Zjednoczonych, z potrzeby mieszkańców. Chociaż krakowska zabudowa nie jest tak zwarta jak nowojorska, mamy podobny problem z dostępnością wszystkich mieszkańców do urządzonych terenów zieleni. Nie możemy wybudować wielkiego parku w każdej części miasta. Szczególnie w centrum, gdzie zabudowa jest ścisła i tak naprawdę ratują nas tylko parki kieszonkowe, które świetnie odpowiadają na potrzeby mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.
 • Wyrok Trybunału z 20 września 2017 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii.