• Najlepsza dostępna technika
  Jeśli zapytać o sensowne zasad realizacji ochrony środowiska, to wiele osób wskaże na konieczność posługiwania się taką techniką, która pozwoli na jak najlepsze rozwiązanie problemu. Jeśli ktoś potrafi skutecznie wyeliminować emisję jakiegoś zanieczyszczenia, to trzeba wymagać, żeby ową technikę zastosowali także inny. Zasady takiego postępowania dostarczają z jednej strony zachęt dla innowatorów, z drugiej zaś zmuszają wszystkich innych, żeby – kupując odpowiednie patenty – partycypowali finansowo w tworzeniu wynalazków, które są ochronie środowiska niezbędne.
 • Tajemnicze życie grzybów
  Życie blisko natury wydaje się oczywiste i zrozumiałe. Jednak zdaniem psychologów i psychiatrów nowe pokolenie związane jest bardziej ze światem cyfrowym i to przez niego poznaje przyrodę. Zjawisko to nazywane jest syndromem deficytu przyrody. Nieznajomość form, procesów oraz zjawisk środowiska naturalnego, wyobcowanie i obcość przyrody powoduje, że nie jest postrzegana ona jako wartość, którą należy szanować i chronić.
 • Na szali nasze zdrowie
  Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem  Zdrowia Publicznego i organizacją European Public Health Alliance, konferencją w Warszawie zapoczątkował kampanię na rzecz zdrowego powietrza w Polsce. W kampanii – jak poinformował koordynator projektu „Zdrowe Powietrze”, planowane jest przygotowanie i wydanie raportu „W drodze do zdrowego powietrza w Polsce. Propozycja ewolucji odejścia od technologii silników diesla”. Opublikowanie raportu planowane jest do końca września tego roku. Są już znane główne tematy, jakie zawierać będzie raport – między innymi przegląd systematyczny badań nad zanieczyszczeniem powietrza, będącego czynnikiem ryzyka zdrowotnego.
 • Bajki w zielonych spodenkach
  Przyroda wokół nas, widziana oczami dziecka, to tajemniczy, nieznany świat, który może nawet wydawać się groźny. Dlatego tak ważne jest, by go poznać, zrozumieć i oswoić. Nauka przez szacunek do natury pomaga nie tylko umocnić więzi z otoczeniem, ale jednocześnie uzmysławia różnorodność i jedność świata. Książka, o której mowa, odpowiada na najczęściej zadawane pytania dzieci, dotyczące świata przyrody.
 • Biogaz z oczyszczalni ścieków
  Do 30 września 2017 r. w naszym kraju pracowało 108 biogazowni w oczyszczalniach ścieków. Biogaz jest najczęściej spalany w agregatach kogeneracyjnych. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest najczęściej w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment