• Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
  Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz, funkcjonująca od marca 2006 roku w Centrum Ekologicznym Barycz z halą magazynową jeszcze do niedawna tworzyła zakład przewidziany do mechaniczno- ręcznej segregacji tzw. suchej frakcji odpadów komunalnych, w którym technologia opierała się głównie na sortowaniu manualnym (automatyczne sortowanie ograniczało się do działania separatorów metali). Linię technologiczną stanowiły: węzeł załadowczy; rozrywarka do worków, przenośnik kanałowy i przenośnik wznoszący, węzeł segregacji wstępnej; przenośnik sortowniczy z trybuną sortowniczą wstępną, węzeł segregacji podstawowej mechanicznej; sito bębnowe - obrotowe, separator frakcji lekkiej, węzeł segregacji frakcji grubej: przenośnik sortowniczy, trybuna sortownicza z kabiną sortowniczą, przenośnik przesyłowy rewersyjny, węzeł segregacji frakcji średniej, szkła i frakcji lekkiej; przenośniki przesyłowe frakcji średniej, przenośnik sortowniczy frakcji lekkiej, rynna wstrząsowa do szkła, przenośnik przesyłowy, przenośnik sortowniczy frakcji średniej…
 • Mali ogrodnicy w wielkim mieście
  Autorką i ilustratorką książki jest Marta Kula-Ulatowska. Od lat zajmuje się malarstwem i projektowaniem ogrodów. Wynikiem tych dwóch pasji są obrazy malowane w technice pastelu i akrylu, których inspiracją jest natura i przestrzeń aranżowanego ogrodu, jak również bogate i pełne kolorów ogrody. Jest członkiem ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Prace prezentowała na licznych wystawach zbiorowych, charytatywnych, indywidualnych w Polsce, Europie i USA.
 • O czym szumią drzewa
  Las jest pełny fascynujących historii, wiele z nich opowiada o drzewach, które porozumiewają się dzięki tak zwanej "leśnej sieci internetowej". Drzewa są najbardziej widocznymi mieszkańcami lasów, ale odnaleźć tam można również zwierzęta, z ich niezwykłymi zwyczajami oraz sprytnymi metodami ochrony przed nieprzyjaciółmi. Las kryje wiele ciekawych opowieści i tajemnic wartych odkrycia. Omawiana książka jest napisana z myślą o najmłodszym czytelniku. Autor proponuje wiele rozwiązań oraz porad mających na celu zaplanowanie wycieczek….
 • Odpowiedzialność szkolnictwa wyższego za wyzwanie rzucone przyrodzie przez człowieka
  Od drugiej połowy XIX wieku trwa intensywna działalność człowieka, która ma bezprecedensowy wpływ na środowisko przyrodnicze i otoczenie. Cywilizacja niszczy równowagę Ziemi. Skutkiem tej antropopresji jest promieniowanie jądrowe w glebie, obecność śmieci w oceanach, na dnie rzek i jezior, pustynnienie wielkich obszarów, warstwa betonu pokrywająca znaczne powierzchnie globu, oraz zanieczyszczenia atmosfery, a nawet ziemskiej orbity. Era destrukcyjnego panoszenia się człowieka zyskała już swoją nazwę: antropocen. Według niektórych badaczy rozpoczęła się z powstaniem przemysłu, a w fazę krytyczną weszła w latach zimnej wojny, kiedy to odnotowano znaczny wzrost ilości odpadów radioaktywnych, pozostałych po testach broni nuklearnej……
 • Rio - Kioto - Paryż - Katowice: czy mamy szansę na sukces?
  Prawdopodobnie nikt jeszcze nie przeprowadził ankiety, dotyczącej pytania: Jakie jest najważniejsze przesłanie w historii ludzkości? Na pewno otrzymalibyśmy całą gamę odpowiedzi. Jestem przekonany, że bardzo niewielu pomyślałoby o kwestii, która jest przedmiotem poniższego artykułu. Żyjemy w czasach wielkiego plejstoceńskiego- -holoceńskiego wymierania. Wcześniejsze okresy wielkich wymierań miały przyczyny naturalne. Były one spowodowane prawdopodobnie przez fluktuacje klimatyczne, aktywność wulkaniczną, zmiany poziomu morza, niedobór tlenu w oceanach, uderzenia meteorytów bądź komety. Obecnie na Ziemi trwa wielkie wymieranie, nazywane szóstym, ale pierwsze spowodowane przez jeden z żyjących gatunków.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz