• Gaz łupkowy szansą ucywilizowania naszej energetyki (3)
 • Dylematy polskiej energetyki w XXI wieku (4)
  Rola paliw kopalnych w bilansie energetycznym Polski będzie stopniowo malała w najbliższych kilkudziesięciu latach. Wiele zależeć będzie od wielkości wydobycia krajowego gazu z łupków i od postępu w technologiach czystego węgla. Ważne jest stymulowanie rozwoju ruchu producentów, będących jednocześnie konsumentami energii na własny użytek. W takim rozproszonym systemie nie są potrzebne wielkie bloki energetyki jądrowej, ale małe, kilkakrotnie tańsze elektrownie i elektrociepłownie gazowe i biomasowe. Taki system sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł produkujących energię z miejscowych paliw lub wiatru i słońca. 
 • Działania korygujące i minimalizujące w ocenie oddziaływania na środowisko (7)
 • Znaczenie fenologii w rolnictwie ekologicznym (9)
  Fenologia rolnicza zajmuje się głównie roślinami uprawnymi i drzewami owocowymi. Znajomość przebiegu i czasu trwania pór roku pozwala ustalić terminy zabiegów agrotechnicznych. Obserwacje fenologiczne ułatwiają dobór i rozmieszczenie odmian, stanowią materiał do wyznaczania długości okresu pastwiskowego. 
 • Współpraca polsko-holenderska w gospodarce wodnej (11)
  Holandia, z powodu położenia geograficznego, ma duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej. Współpraca obu krajów w tej dziedzinie może przynieść wiele korzyści. Doświadczenia holenderskie w ochronie przeciwpowodziowej mogą być przydatne w Polsce w przypadku kolejnych powodzi. Dowodem tej współpracy są zorganizowane w maju w Gdańsku warsztaty i seminarium polsko-holenderskie, na których omawiano rozwiązania dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław, oraz drugie, w Warszawie, którego tematem były działania na rzecz zintegrowanej gospodarki wodnej. Z tej okazji minister infrastruktury i środowiska Holandii Melanie Scholz van Haegen złożyła wizytę w Polsce.
 • Na Żuławach (12)
 • Amsterdam - wybrane problemy ochrony zabytków (14)
 • Nie damy zniszczyć lasu (16)
 • Wpływ kadmu na organizmy (18)
  Kadm w przyrodzie występuje w dużym rozproszeniu w skałach i powierzchniowych poziomach gleby, często towarzyszy złożom rud (szczególnie cynku, miedzi i ołowiu), głównie w postaci łatwo rozpuszczalnego siarczku, co ułatwia jego migrację w środowisku przyrodniczym. Ze względu na właściwości toksyczne i rakotwórcze kadmu zwraca się obecnie uwagę na skażenie środowiska jego związkami. 
 • CCD przyczyną śmierci pszczół? (20)
  Od kilku lat na świecie obserwuje się nagłe masowe ginięcie całych rodzin pszczelich. Z dnia na dzień znikają wszystkie pszczoły, zostaje pusty ul z resztkami czerwiu, a czasem i zapasami pokarmu. Brak objawów choroby, rabunku, nie ma martwych pszczół. W USA nazwano to syndromem masowego ginięcia rodzin pszczelich CCD (Colony Collapse Disorder). Ze względu na znaczenie pszczół w gospodarce, zwłaszcza w rolnictwie, wywołuje to ogromny niepokój. Dotychczasowe badania wskazują, że wyjaśnienie przyczyn zjawiska i wskazanie środków zaradczych nie będzie proste. 
 • Perła Polski - Pojezierze Wałeckie (22)
 • Kampinoski Park Narodowy wykupuje grunty (24)
 • Współpraca NGOŚiGW i NCBiR (25)
 • Ekonomia środowiska - Model Faustmanna (26)
 • Z orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 22 marca 2012 r. w sprawie oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, C-567/10 (28)
 • Sokoły powracają do dolnośląskich lasów (29)
 • NGOŚiGW wspiera inteligentne sieci energetyczne (30)
 • Kosmetyczna siła alg (31)
 • Ekologiczna praca (33)
 • Tajemnice zdrowia - Substancje toksyczne uwalniane z tworzyw sztucznych (34)
 • Owoce i warzywa dla cukrzyka - (kb) (35)
 • Paragraf i środowisko - Zadrzewienia śródpolne w Parku Krajobrazowym (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
  Twarde drogi zmniejszają zużycie paliwa; Nowa reakcja pochłania gaz cieplarniany; Mniejsze rośliny - mniejszy efekt cieplarniany; Nowy bio-czujnik 
 • Kronika ekologiczna - maj - czerwiec 2012 - (eko) (38)
  Światowy Dzień Wiatru; Laureaci Greenevo; Piknik z naturą; Zakład zagospodarowania odpadów w Myślenicach; Konkurs "Miejsca z klimatem"; Rośnie zagrożenie dla ptaków; Zielona stolica Europy 2012 r. 
 • Recenzje - Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej; Flora roślin naczyniowych czeladzi (39)
 • Krzyżówka (40)