• Jak to robią inni, że się im opłaca (3)
 • Gatunki obce, inwazje w faunie Polski (4)
  Wśród przemian przyrodniczych problemem jest zawlekanie i świadome sprowadzanie gatunków z jednych stref biogeograficznych na zupełnie inne tereny. pojawianie się w nowym obszarze nowych gatunków prowadzi do homogenizacji świata zwierząt i roślin i do zaburzeń we względnie zrównoważonych ekosystemach i populacjach. Problemy związane z introdukcją (m.in. przywlekanie z nowymi gatunkami patogennych pasożytów) autor omawia na przykładzie polskiej fauny.
 • Tegoroczny Szczyt Ziemi RIO+20 (8)
  Wypowiedź ministra środowiska Marcina Korolca dla AURY 
 • Międzynarodowy Tydzień Wodny SINGAPUR 2012 (9) Tematem V Międzynarodowego Tygodnia Wody (1-5 lipca) były "Rozwiązania wodne dla zrównoważonych miast". Impreza nabiera coraz większego międzynarodowego znaczenia, łączy bowiem globalne problemy wodne wszystkich kontynentów. Obecnie w miastach mieszka ponad połowa ludności świata i występuje wyraźne przyspieszenie urbanizacji. Wywiera to duży wpływ na stan zasobów wodnych. Dlatego konieczna jest intensyfikacja poszukiwania zrównoważonych rozwiązań w gospodarce wodnej, szczególnie w zaopatrzeniu w wodę zdrową i dostępną pod względem cenowym.
 • W trosce o dobry stan wód - wyniki konsultacji społecznych (11)
 • Energetyka jądrowa po FUKUSHIMIE (12)
  Instytut na rzecz Ekorozwoju z pomocą Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizował spotkanie na temat energetyki jądrowej "Francja, Niemcy, Japonia po Fukushimie". Urban Rid z niemieckiego ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów przedstawił niemiecki punkt widzenia na ten temat. Rezygnacja RFN z energetyki jądrowej "nie jest podyktowana tylko tym, że jesteśmy jej przeciwni czy że mocno opowiadamy się za ochroną środowiska. W tej materii decydują także kwestie ekonomiczne. Źródła odnawialne pozwalają nam na znaczne ograniczenie importu, a to jest kluczowe."
 • Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce (14)
  Według definicji Komisji Europejskiej, zielone zamówienia publiczne to "proces, w którym władze publiczne starają się uzyskać towary, usługi i prace o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko naturalne w całym cyklu ich trwania, w stosunku do towarów, usług i prac o tych samych funkcjach podstawowych, które w innym przypadku byłyby pobierane". ma się to przyczynić do zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Autorka omawia sytuację w tej dziedzinie w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • 750-lecie Kłaja (17)
 • Transgraniczne przemieszczanie odpadów - nadzór i kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska (19)
 • Czy GIOŚ panuje nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów? (23)
  Rozmowa z głównym inspektorem ochrony środowiska Andrzejem Jagusiewiczem - Środki przekazu społecznego nagłośniły sprrawę przywozu odpadów niebezpiecznych z Ukrainy do recyklingu w Polsce, wskazując na niedotrzymanie warunków bezpiecznego transportu. Przypadek ten został potraktowany przez IOŚ bardzo wnikliwie. Główny inspektor przypomina akty prawne, procedury i wytyczne, na podstawie których GIOŚ w pełni panuje nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Czyni to w porozumieniu z Policją Państwową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego i Urzędem Transportu Kolejowego. Prowadzi kontrolę zakładów recyklingu, miejsce, sposób i warunki magazynowania odpadów. 
 • Woda w Bugu będzie czystsza (24)
 • Nauka uzdrowi uzdrowiska? (25)
 • Ekonomia Środowiska - Model Gordona-Schaefera (26)
 • Z orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2012 r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, C-177/11 (28)
 • Rozlewiska środkowego Jukonu (29)
 • Konkurs o nagrodę TECHNICUS (31)
 • Opakowanie współtworzy kosmetyk (32)
 • Tajemnice zdrowia - Leki a żywność (34)
 • Paragraf i środowisko - Uzgodnienie ustanowienia użytku ekologicznego (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
  Uzgodnienie ustanowienia użytku ekologicznego; Nowe spojrzenie na energetyczne okna; Mikrobowe ogniwa paliwowe; Zieleń skuteczniejsza w walce zanieczyszczeniami; Czyszczenie słońcem 
 • Kronika ekologiczna - lipiec-sierpień 2012 (38)
  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody; Czy Warszawa będzie  siedzibą Zielonego Funduszu Klimatycznego? V Konkurs NFOŚiGW "Zarządzanie energią"; XXXV Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
 • Recenzje - Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz - Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach (39)
 • Krzyżówka (40)