• Do rewolucji energetycznej potrzebna jest wola polityczna (3)
 • Kontrowersje wokół energetyki atomowej na przykładzie Francji (4)
  Francja, druga potęga atomowa po USA, dysponuje 19 elektrowniami atomowymi z 58 reaktorami. Rozlokowane są po całym kraju, zarządza nimi państwo. Autorzy omawiają ich pracę, korzyści z rozwoju energetyki jądrowej. referują debatę specjalistów po awarii w Fukushimie na temat możliwości likwidacji energetyki atomowej we Francji. Przedstawiają stanowiska kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych oraz opinię społeczeństwa w tej sprawie. 
 • Energetyka jądrowa po FUKUSHIMIE (2) (8) Z wypowiedzi na temat energetyki jądrowej na spotkaniu, organizowanym w kwietniu br. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, wypowiadali się m.in. Mycle Schneider, ekspert ds. energetyki jądrowej z Francji, i Yasuhiro Igarashi, doktorant studiujący w Polsce. Japończyk zwraca uwagę na nieinformowanie społeczeństwa o problemach energetyki jądrowej w środkach społecznego przekazu, ponieważ koncerny energetyczne są ich właścicielami albo sponsorami, m.in. stacji telewizyjnych bądź prasy.
 • Toronto - zero odpadów i co z tego wyszło (12)
  Autor w kolejnym artykule omawia realizację planu miasta Toronto w Kanadzie, które w 2001 roku zaplanowało zagospodarować do roku 2010 wszystkie odpady wytwarzane w mieście. W 2008 roku zostało do zagospodarowania 40% odpadów. Ponieważ władze stanowe USA zakazały przywozu odpadów z Kanady i wyznaczyły termin zakończenia na to kontraktu, władze miejskie Toronto przyjęły program Cel 70%. Do jego realizacji władze Wielkiego Toronto wykorzystują wysypisko zastępcze, natomiast dwie największe gminy planują budowę zakładu utylizacji metodą termiczną. 
 • Grzyby pleśniowe w pomieszczeniach inwentarskich (16)
  Do czynników środowiskowych, mających bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt gospodarskich, zalicza się drobnoustroje, które występują powszechnie w biosferze. Z uwagi na hodowlę w pomieszczeniach zamkniętych, właściwe warunki mikroklimatyczne i higiena pomieszczeń decydują o zdrowotności zwierząt. W skład mikroflory powietrza tych pomieszczeń wchodzą wirusy, bakteria saprofityczne i chorobotwórcze, promieniowce, grzyby, także chorobo- i toksynotwórcze. Mikroorganizmy mogą długo występować w powietrzu, nie tracąc swojej zjadliwości, zwłaszcza przy znacznej wilgotności. Autorka omawia ich szkodliwość na przykładzie grzybów pleśniowych.
 • Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce (2) (18)
 • Ekonomia Środowiska - Ekonomia zmian nieodwracalnych (10)
 • Z orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 29 marca 2012 r. w sprawie przemieszczania odpadów, C-1/11 (22)
 • Rewitalizacja górnej Wisły (24)
  Obecny stan; Podstawy formalne projektu; Konferencja 
 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (26)
 • Epidemie wczoraj, dziś i jutro (27)
 • Ostoja przyrody alaska Maritime - skaliste wyspy Pacyfiku (29)
  Wulkaniczne Aleuty; Zatoka Alaska; Morze Czukockie 
 • Czas peptydów (32)
  Układy aminokwasów; Przykłady z natury; Do niedawna tylko na powierzchni; Mniejsze i przebojowe; Całkiem nowe składniki; Typy peptydów 
 • NIK o utrzymaniu czystości w gminach (33)
 • Tajemnice zdrowia - KADM - broń o opóźnionym działaniu (34)
  Kadm trafia do środowiska dzięki człowiekowi i używanym przez niego nawozom mineralnym i fungicydom. Ponieważ jest satelitą cynku, występuje w wyrobach, zawierających ten pierwiastek. W ostatnich latach metaliczny kadm znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle i technice. Do atmosfery dostaje się podczas spalania mas plastycznych, do których jest  dodawany dla ich wzmocnienia. W organizmie człowieka powoduje skrzywienia, deformacje, kruchość i łamliwość kości, połączone z silnymi bólami. Kadm zwiększa ciśnienie krwi, ma właściwości rakotwórcze. Jednakże w niewielkich ilościach jest niezbędny w organizmie, reguluje zawartość cukru we krwi. 
 • Paragraf i Środowisko - Programy zapobiegania awariom (36) 
 • Wiadomości z internetu (37)
  Słoneczny przełom; Ochłodzić elektrownie węglowe; Tanie pozyskiwanie wodoru; Zatrzymać huragan 
 • Kronika Ekologiczna - sierpień - wrzesień 2012 (38)
  Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej; "Sprzątanie świata"; Polsko-chińskie spotkanie w Ministerstwie Środowiska; Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu; Zakończenie konkursu "Miejsce z klimatem"; Polsko-wenezuelska ekspedycja 
 • Recenzje - Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego; Węgiel i alternatywne źródła energii (39)
 • Krzyżówka (40)