• Do rewolucji energetycznej potrzebna jest wola polityczna (3)
 • Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju RIO+20 (4)
  W dniach 13-22 czerwca br. obradowała w Rio de Janeiro światowa konferencja szczyt Ziemi Rio+20. Nazwa nawiązuje do podobnego spotkania w 1992 roku. Ponieważ przyjęte wtedy akty prawne w niewielkim tylko stopniu przyczyniły się do powstrzymania degradacji środowiska, wielkie nadzieje wiązano z tegorocznym Szczytem. W założeniach ONZ miał on  się skoncentrować na tym, jak rozwijać nowy model rozwoju ekonomicznego budując "zieloną gospodarkę", oraz koordynować międzynarodową współpracę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyniki spotkania są mizerne. Rezolucja końcowa jest tylko aktem postulatywnym, nawołującym do przestrzegania dotychczasowych ustaleń, które okazały się mało skuteczne w praktyce.
 • O kierunku przebudowy gospodarki wodnej w Polsce (7)
  Gospodarka wodna w Polsce wymaga reform, zwłaszcza poważnej reformy finansów. Należałoby jednak zmienić obecną strukturę instytucjonalną zarządzania gospodarką wodną. Autor rozwija i uzasadnia konieczność stworzenia silnej władzy wodnej, wyposażonej w narzędzia prawne, finansowe, organizacyjne i kontrolne dla sprawnego zarządzania zasobami wodnymi. postuluje wprowadzenie rzeczywistego zarządzania partycypacyjnego w gospodarce wodnej (zasadę subsydiarności) i nową strukturę zarządzania finansami.
 • Ograniczanie emisji substancji radioaktywnych do środowiska (10)
  W Polsce odpady promieniotwórcze pochodzą z eksploatacji reaktorów badawczych oraz ze stosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych. Autor omawia sposoby ograniczania przenikania substancji radioaktywnych do środowiska, stopnie jego skażenia i skutecznego przeciwdziałania ujemnemu wpływowi promieniowania na człowieka i środowisko.
 • Zwiększenie dynamiki inwestycji w ochronie środowiska jest konieczne i możliwe (12)
  W perspektywie najbliższych lat o dynamice wzrostu nakładów na inwestycje w ochronie środowiska decydować będą środki unijne oraz fundusze ekologiczne, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania środków własnych inwestorów. Konieczność przyspieszenia nakładów na te inwestycje wynika z różnic między wielkością nakładów realizowanych a wielkością nakładów niezbędnych do realizowania celów Polityki ekologicznej państwa na lata 2012-2016.
 • Obecność wsi w edukacji społecznej (14)
  Problemy edukacyjne związane ze wsią można rozpatrywać w dwojaki sposób. Może to być edukacja mieszkańców wsi, ale też edukacja o roli i znaczeniu terenów wiejskich dla społeczeństwa, kultury i środowiska przyrodniczego. Edukacji mieszkańców wsi poświęcony jest m.in. Program Edukacji na Obszarach Wiejskich, który ma wyrównywać szanse edukacyjne między miastem a wsią. Edukacja o roli i znaczeniu obszarów wiejskich w naszym kraju jest szczątkowa. Jest coraz mniej ludzi doceniających znaczenie ekologiczne i kulturowe wsi dla społeczeństwa.
 • NFOŚiGW wydłuży Wisłę (19)
 • Bobry w Ciechanowcu i okolicy (17)
 • Ekonomia Środowiska - Hipoteza Portera (20)
 • Z Orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 6 września 2012 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, C-36/11 (23)
 • Rośliny lecznicze i użytkowe w kuklturze wczoraj i dziś (24)
 • Park Narodowy Wrangell-Saint Elias - Królestwo lodowców (27)
 • Wszystko o alejach (30)
 • Słoneczna Kreta kosmetycznie (31)
 • Tajemnice Zdrowia - W legendzie, w sztuce, w życiu (34)
 • Paragraf i Środowisko - Parkowanie na trawniku (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
  Ciepłolubne bakterie źródłem taniego biopaliwa; Marynarka wojenna szuka paliwa w morzu; Nowy materiał walczy z gazami cieplarnianymi; NASA bada huragany
 • Kronika Ekologiczna - wrzesień - październik 2012 (38)
  Unijna zgoda w sprawie klimatu; "Nowa szansa dla Odry"; Zabezpieczenie jeziora Jamno; XI Konferencja stron Konwencji o bioróżnorodności; Wybrano siedzibę Zielonego Funduszu Klimatycznego ONZ
 • Recenzje - Systemy krajobrazowe. Struktura, Funkcjonowanie, Planowanie; Chemia środowiska (39)
 • Krzyżówka (40)