• Jakie zadania stoją przed nami
  Przygotowując styczniowy okolicznościowy numer AURY, zwróciliśmy się do osób cieszących się dużym autorytetem i zajmujących się ochroną środowiska o wypowiedź na temat polityki ekologicznej kraju, w kontekście: co się nam udało, jakie mamy zaległości i jakie zadania stoją przed nami? Część otrzymanych wypowiedzi wydrukowaliśmy w poprzednim numerze AURY, część w bieżącym, pozostałe opublikujemy w następnych numerach. Za wszystkie bardzo dziękujemy, stanowią bowiem cenne wskazówki, które będziemy uwzględniać w pracy redakcyjnej, zwłaszcza że zadań stojących przed nami jest jeszcze bardzo dużo.
 • Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego rtęcią w okolicy Dąbrowy Górniczej
  Rtęć jest drugim, co do siły toksyczności po plutonie metalem ciężkim, występującym w przyrodzie. Polska mieści się w czołówce krajów nadmiernie emitujących ten metal do atmosfery. Z miast aglomeracji górnośląskiej Dąbrowa Górnicza odznacza się największą emisją rtęci, z uwagi na zlokalizowane na jej terenie zakłady przemysłowe. W strukturze emisji przeważają procesy spalania nad technologicznymi. Dla ustalenia wpływu rtęci zawartej w wodzie i glebie naukowcy z AGH badali jej kumulację w glebie, w liściach drzew i narządach ryb. Z badań wynika, że wszystkie te elementy środowiska charakteryzują się na tym terenie utrzymaniem w normie przepisów prawa UE.
 • Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie stanu hydromorfologicznego rzek i potoków (2)
 • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym; Kluczowy element wdrażania dyrektywy powodziowej
  Opracowywanie dokumentów w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, wynikające z dyrektyw unijnych, rokuje dobrze. Stosunkowo wcześnie rozpoczęto konsultowanie zamierzeń władzy państwowej przy wdrażaniu postanowień unijnej Dyrektywy Powodziowej. Pozytywnie ocenić należy założenia metodyczne, przyjmowane pod kątem tworzenia przyszłych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Należy dokończyć opracowanie metodyki i ją zatwierdzić, aby było można rozpocząć przygotowania do opracowania planów dla dorzecza i regionów wodnych.
 • 60 lat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie uniwersyteckim pojawiły się w Akademii Krakowskiej pod koniec XVIII wieku. Pomijając krótkotrwałą działalność Katedry Rolniczej na początku następnego, XIX wieku, dopiero w 1890 roku powstało przy Wydziale Filozoficznym UJ trzyletnie Studium Rolnicze. W 1923 zostało ono przekształcone w Wydział Rolniczy, z czasem uruchomiono też sekcję leśną, od 1949 - wydział. Na bazie obu wydziałów w 1953 roku utworzono samodzielną Wyższą Szkołę Rolniczą, przemianowaną następnie w Akademię. Nosi ona obecnie nazwę Uniwersytetu Rolniczego im. Ks. Hugona Kołłątaja. W związku z jubileuszem, zamieszczać będziemy w kolejnych numerach artykuły poświęcone działalności naukowej jej siedmiu wydziałów.
 • Czterdzieści lat... i dwadzieścia lat
 • Dla dobra edukacji dla zrównoważonego rozwoju
 • Aura z Aury
 • Cztery minione dziesięciolecia i co dalej?
 • List otwarty do Premiera Rządu RP w sprawie ustawy o nasiennictwie wprowadzającej GMO do Polski
  Prof. Jan Szyszko, minister ochrony środowiska w latach 1997-1999 oraz 2005-2007, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski,, poseł na Sejm, wystosował list otwarty do premiera rządu polskiego w sprawie ustawy o nasiennictwie, według wielu specjalistów udostępniającej Polskę dla hodowli roślin i zwierząt na bazie organizmów genetycznie modyfikowanych. Przedstawia w nim argumenty, dlaczego jest to niezwykle szkodliwe dla Polski. "Przyjęty przez Sejm i Senat projekt tej ustawy jest decyzją polityczną, niemającą nic wspólnego ani z wiedzą, ani z interesami Polski. Jest ustawą szkodliwą, która wprowadza GMO do Polski w imię interesów wielkich ponadnarodowych korporacji."
 • Ekonomia środowiska; Naczynia połączona
 • Konsul RFN gościem AURY - (eko)
 • Wyrok Trybunału z 15 listopada 2012 r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Portugalii, C-34/11
 • 20 lat czasopisma "Ekonomia i Środowisko"
 • Paznokcie dodają dłoniom urody
 • Tajemnice zdrowia; Wszystkie cywilizacje rozwijały się i upadały wraz ze swym środowiskiem
 • Pisaliśmy o tym... 1971
 • Paragraf i Środowisko; Powództwo przeciwko ochronie środowiska
 • Wiadomości z INTERNETU
 • Kronika Ekologiczna - grudzień 2012 - styczeń 2013 - (eko)
 • Recenzje; Wody opadowe; Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu
 • Krzyżówka