• Brak koordynacji w energetyce
 • Nowa (Stara) Huta walczy o życie. Podróż do wnętrza miasta
  Nowa Huta to największe, najpełniej zrealizowane miasto socjalistyczne w Europie środkowej i najlepiej też zaprojektowane. Teoretyczne podstawy miasta socjalistycznego odwoływały się do koncepcji miast idealnych, mających służyć budowie szczęśliwego, w tym przypadku bezklasowego socjalistycznego społeczeństwa. Niezwykle istotne w tym planie stawało się zagadnienie przestrzeni, jedno z kluczowych pojęć realizmu socjalistycznego. W tym celu urbanistyka tego okresu odwoływała się do istniejących teorii, stanowiła dość eklektyczny konglomerat różnych tradycji.
 • Usuwanie mykoestrogenów w oczyszczaniu wody
  Coraz więcej uwagi w technologii oczyszczania wód poświęca się obecności mikrozanieczyszczeń organicznych, wykazujących oddziaływania, w tym również szkodliwe, na organizmy żywe. Na szczególną uwagę zasługują mikrozanieczyszczenia organiczne, należące do grupy związków o aktywności estrogenicznej. W artykule przedstawiono efektywność usuwania mykoestrogenów w koagulacji, sorpcji na pylistym węglu aktywnym i nanofiltracji, realizowanych jako procesy pojedyncze i w układach zintegrowanych.
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Teraźniejszość i przyszłość badań naukowych w hodowli i biologii zwierząt
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, oprócz kształcenia kadr dla szeroko rozumianego rolnictwa i gospodarki żywnościowej, prowadzi rozległe badania naukowe, dotyczące problemów podstawowych, a także ukierunkowane praktycznie. Dotyczą one fizjologii zwierząt gospodarskich, ich rozrodu, żywienia i dobrostanu, ale i hodowli koni, bydła mlecznego i mięsnego, drobiu, owiec, zwierząt futerkowych, świń, ptaków egzotycznych i psów. Mają również znaczenie badania z parazytologii środowiskowej. Prowadzone są też badania nad hodowlą sokoła wędrownego i jego restytucją w Pieninach i w Krakowie na Wawelu.
 • Spadek populacji pszczół
 • Ciepło efektywnie energetyczne
 • Ekonomia Środowiska - Równanie do najgorszych
 • Żegnamy Krystynę Bonenberg
  Słowo na pogrzebie ś.p. Krystyny Bonenberg
 • Rocznica katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu
  26 kwietnia 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, ówcześnie w Związku Radzieckim, wydarzyła się największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru i rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Skażenie radioaktywne objęło obszar do 146 000 km2 na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. Od tragicznej katastrofy minęło 27 lat. Do dziś rejon Czarnobyla jest tak skażony, że nie da się tam żyć. Paradoksalnie, miasteczko stało się atrakcją turystyczną, a wyjazdy do Strefy Zero, miejsca katastrofy, stają się coraz popularniejsze wśród turystów, poszukujących wrażeń. Jednak dla tych, co pamiętają tamte chwile, pozostaną one do końca życia największą tragedią, z którą przyszło im żyć.
 • Z Orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 31 stycznia 2013 r. w sprawie obowiązku dodawania biopaliwa do paliw, C-26/11
 • 40 lat AURY
 • Pisaliśmy o tym... 1975
 • Psychika a stan skóry
 • Paragraf i Środowisko - Park Krajobrazowy jako strona postępowania administracyjnego
 • Wiadomości z Internetu
 • Kronika Ekologiczna - marzec - kwiecień 2013
 • Recenzje - Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę - Gleba w środowisku
 • Krzyżówka