• Porządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi
  Obecną akcję porządkowania gospodarki śmieciowej powinniśmy rozpocząć co najmniej 20 lat temu. Uniknięto by wiele kłopotów, na które natrafi ono dzisiaj.
 • Nowa (Stara) Huta. Socrealizm po polsku
  Doktrynalny socrealizm w Nowej Hucie łączy się nie tyle z samą architekturą czy urbanistyką, co z upolitycznionym mechanizmem wytwarzania przestrzeni. Wzniesiona w okresie realizmu socjalistycznego Nowa Huta spełniła wiele obowiązujących wówczas zasad, dotyczących kształtowania tkanki miejskiej. Mamy obrzeżną zabudowę ulic, szerokie aleje, doskonale nadające się do wieców i manifestacji, place, silnie akcentowane centrum. Mimo to miasto unika jednoznacznej klasyfikacji. Nie kopiuje też dosłownie radzieckich wzorów. Powstał ośrodek typowo miejski o przestrzeni zdefiniowanej w tradycyjny sposób.
 • Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju
 • Innowacje dla transformacji energetycznej w Niemczech
  Główne założenia polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec na najbliższe 40 lat, to rezygnacja z energii jądrowej do roku 2022; rozwój odnawialnych źródeł energii; wzrost efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Udział energii odnawialnej w produkcji prądu ma wzrosnąć z 20% w 2011 roku do 80%, zużycie energii pierwotnej ma być docelowo mniejsze o 50% w odniesieniu do roku 2008. Dane te publikuje Deutsche Bundesstiftung Umwelt w kwietniu br.
 • Ogrody zdrowia
  Wysoki koszt ziemi, wymagania architektoniczne, budowa parkingów zredukowały tereny zielone wokół szpitali i sanatoriów. Placówki medyczne, nastawione na efektywność leczenia, stały się miejscem stresującym pacjenta. Od lat 80. ubiegłego wieku na nowo zwrócono uwagę na znaczenie sąsiadującej ze szpitalami roślinności i doceniono jej wpływ na leczenie. Potwierdzone naukowo korzyści, wynikające z zakładania i utrzymania ogrodów przy jednostkach opieki zdrowotnej, powinny być uwzględniane przez inwestorów i administrację tych obiektów.
 • Wydział Ogrodniczy UR - Historia i teraźniejszość
 • Rekultywacja skażonej ziemi i wód metodami fito- i bioremediacji
  Podstawę większości zabiegów biologicznych, stosowanych do oczyszczania i odnowy skażonego środowiska, stanowi bioremediacja. Metody biologiczne, w stosunku do technologii fizycznych jako naturalne są mniej inwazyjne, w mniejszym stopniu zagrażają dewastacji krajobrazu czy powstawaniu niebezpiecznych produktów ubocznych. Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w tej dziedzinie prowadzone są na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Biofortyfikacja roślin w jod
  Biofortyfikacja polega na wytwarzaniu żywności (owoce, warzywa, inne produkty żywnościowe), bogatej w mikroskładniki odżywcze, które w diecie są obecne w niewystarczającym stopniu (żelazo, cynk, miedź, wapń, magnez, selen, jod). Żywność taka może w sposób naturalny redukować różnego rodzaju problemy zdrowotne. Bioremediacja odgrywa ważną rolę w tworzeniu specjalnych produktów spożywczych, szczególnie korzystnych dla zdrowia. Autor omawia badania pracowników Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin we współpracy z Katedrą Uprawy Roślin i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nad biofortyfikacją wybranych gatunków warzyw w jod.
 • Z Orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 7 marca 2013 r. w sprawie wykorzystania starych masztów telefonicznych do budowy ścieżek w Laponii, C-358/11
 • Ekonomia Środowiska - Szczerość troski o środowisko
 • Pisaliśmy o tym... 1975
 • V edycja Laurów Ekoprzyjaźni
 • Cellulit - problem nie zawsze kosmetyczny
 • Paragraf i Środowisko - Rada Parku Krajobrazowego
 • Wiadomości z Internetu
 • Kronika Ekologiczna - kwiecień-maj 2013
 • Recenzje - Bezcenne drzewa
 • Krzyżówka