• Tworzą makroregion
 • Ogniwa paliwowe, wodór i metanol szansą rozwoju Polski
 • Nowohuckie osiedla. Między formą spoistą a pałacem dla ludu?
 • Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw
  Przedsiębiorstwa gospodarcze i inne instytucje, które korzystają ze środowiska w swojej działalności, powinny do końca marca następnego roku przesłać do urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska odpowiednie wykazy oraz wpłacić opłaty za rok ubiegły. Autorka wnikliwie rozpatruje wszystkie problemy związane z tą ważną dziedziną w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Działalność badawcza i dydaktyczna Wydziału Inżynierii Środowiska UR
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
  W obchodzącym jubileusz 60-lecia samodzielnej działalności Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w roku 2010 utworzono Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Badania prowadzone w Katedrze dotyczą przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych, technicznych i architektonicznych podstaw rozwoju przestrzeni wiejskiej. Wśród nurtów badawczych szczególne znaczenie ma ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego. Dotyczy to przede wszystkim ochrony krajobrazów kulturowych obszarów wiejskich.
 • Ośrodki Wawiłowa - Naturalne skarbnice genów roślin uprawnych
  Nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego botanika i genetyka Nikołaja Wawiłowa i dotyczy genetycznych zasobów roślinnych. Inne określenia to skupiska plazmy zarodkowej, spichlerze genów odporności, ojczyzna różnorodności genetycznej. Większość ich znajduje się w paśmie między 20 a 45 stopniem szerokości geograficznej północnej, w pobliżu wysokich łańcuchów górskich. W Starym Świecie pasmo to przebiega równoleżnikowo, w Nowym - południkowo. Przetrwanie tych ośrodków możliwe było dzięki niedostępności terenu, składowi gleby, sprzyjającym czynnikom klimatycznym i niewielkiej antropopresji. Niedostępność dolin górskich zapewniła im ochronę przed cywilizacją.
 • Naparstnicowe polany Beskidu Niskiego
  W naszym kraju występują trzy odmiany naparstnicy (Digitalis), jednak ze względu na właściwości terapeutyczne została ona już dawno przetrzebiona. Z tego powodu w naturalnych siedliskach, szczególnie na niżu, prawie nie występuje i jest prawnie chroniona. Liczne jej naturalne skupiska rosną jeszcze w górach. Ma to miejsce w Beskidzie Małym, paśmie górskim między Pogórzem Śląskim a Beskidem Śląskim i Żywieckim.
 • Fundusze działają w systemie
 • Prognozy GIOŚ zanieczyszczenia powietrza
 • Znaczenie wpływów kosmicznych w rolnictwie ekologicznym
  Najważniejszy w ciągu roku jest rytm słoneczny: silny wpływ Słońca na rośliny, zwierzęta, pogodę. Również Księżyc jest odpowiedzialny za stany emocjonalne ludzi, decyduje o szybkości wzrostu roślin, zachowaniu zwierząt. Oddziaływania te znane są od tysięcy lat.
 • W najstarszym mieście świata
 • Ekonomia Środowiska