• Dzisiaj to nie egoizm budowlanych, ale nieudolność rządzących
  Z początkiem 1882 roku "Czasopismo Techniczne", organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, doniosło, że w Bostonie w Stanach Zjednoczonych dokonano niezwykle śmiałej operacja budowlanej. Aby poszerzyć ulicę, przesunięto o 4 metry Hotel Pelham. Był to budynek narożny, 7 piętrowy, zbudowany z kamienia i cegły....
 • Filoremidiacja jako biologiczna metoda oczyszczania środowiska
  Rozwój przemysłu i motoryzacji przyczynił się do zwiększenia zawartości zanieczyszczeń w biosferze, wpływających negatywnie na przebieg głównych procesów fizjologicznych i metabolicznych organizmów oraz prowadzących do zachwiania równowagi w środowisku. Opracowanie metod usuwania zanieczyszczeń ze środowiska bez konieczności naruszania jego struktury i funkcji jest zatem istotnym elementem zrównoważonego gospodarowania jego zasobami......
 • Ile gatunków czeka na odkrycie w Europie?
  Każdego roku na świecie opisuje się od 16 do 18 tysięcy nowych gatunków. Zwykle sądzimy, że są one opisywane głównie z tropików. Europę traktujemy jako kontynent dobrze poznany, gdzie odkrycie nowego gatunku jest rzadkością.....
 • Komunikacja społeczna a Natura 2000
  Jednym z głównych problemów w efektywnym wdrażaniu sieci Natura 2000 jest brak ogólnej zgody, wynik nieumiejętnie prowadzonej komunikacji społecznej. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w projekcie "Misja Natura", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w Programie LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma na celu m.in.: wypracowanie efektywnej i konstruktywnej procedury konsultacji społecznych i zwiększanie udziału przedstawicieli społeczności lokalnych w opracowaniu planów zadań ochronnych.......
 • Korzyści i koszty ochrony Bałtyku
  Zdawałoby się, pe przynajmniej koszty ochrony Bałtyku są łatwe do policzenia. A jednak tak nie jest. Wiadomo, ile trzeba na wyposażenie gmin w biologiczne oczyszczalnie ścieków, ile będzie kosztowało ich skanalizowanie i ile musi płacić od metra sześciennego przeciętne gospodarstwo domowe.....
 • Kronika ekologiczna
  ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA obchodzony jest już od 42 lat. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła go w 1972 roku, aby zwrócić uwagę opinii publicznej oraz rządzących na ogromną degradację środowiska i uświadomić ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.....
 • Nowe polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa
  Utworzona przez UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego - światowego rejestru obiektów o szczególnym znaczeniu dla ludzkości wymagających stałej troski o ich zachowanie znacznie się poszerza.....
 • Nowy pochłaniacz tlenu - wynalazek badaczy z UEP
  Rocznie marnuje się w Polsce ok. 9 mln ton żywności m.in. z powodu złego opakowania i przechowywania. Jednym z czynników istotnie obniżających jakość zapakowanych produktów spożywczych jest tlen. Objawia się to zmianami smaku, wyglądu, zapachu i składu chemicznego. Obecność tlenu w opakowaniu jest też kluczowym czynnikiem ograniczającym trwałość zapakowanego produktu....
 • Ochrona wód
  Karta 13. Sposoby zagospodarowania wody deszczowej. Prawdopodobnie każdy potrafi podać kilka możliwości zagospodarowania wody deszczowej. Oczywiście nie każdy ma jednakowe możliwości wykorzystania deszczówki....
 • Paragraf i Środowisko - Uprawnienia leśniczego lasów Państwowych
  Pytanie: Jakie uprawnienia przysługują leśniczemu w konfrontacji z kłusownikiem? Odpowiada Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu...
 • Pisaliśmy o tym... 1980
  Wymogi współczesnych warunków życia, systematyczny przyrost ludności i związana z tymi zjawiskami niezbyt korzystna sytuacja żywnościowa w świecie dyktują w coraz szerszym zakresie nowe metody i technologie produkcji żywności....
 • Polska przygotowana do przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym
  Zaawansowane procedury i nowoczesne technologie stawiają Polskę w światowej czołówce krajów przygotowanych do przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym. W ciągu ostatnich kilku lat na bezpieczeństwo ekologiczne wydano dziesiątki miliardów złotych, w tym ponad 100 mln złotych na sprzęt i szkolenia dla Państwowej Straży Pożarnej......
 • Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020
  Uzyskanie równowagi między ochroną środowiska a rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich jest trudne. Zapobieganie degradacji krajobrazu i utrzymywanie jego poprawnego funkcjonowania przy równoczesnej pracy przemysłu wymaga wieloaspektowych działań....
 • Stan prawa polskiego dotyczącego gospodarki ściekowej a wymogi UE
  Regulacje prawne UE. Od początku istnienia Unii Europejskiej ochrona środowiska, w tym sprawy wody - jej jakości i ilości, były przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych wspólnoty. Wszelkie postanowienia, dotyczące ujednolicenia tych działań, publikowane są w dyrektywach Unii Europejskiej, skierowanych do wszystkich państw członkowskich, które mają obowiązek osiągnięcia w określonym terminie celu w nich zawartego...
 • W renesansowym ogrodzie, kuchni, herbarium
  Wynalazek druku od połowy XV wieku sprzyjał upowszechnianiu wiedzy. Bona niewątpliwie znała ówczesne zielniki, wydawane w Italii, niewykluczone, że również i cudzoziemskie. Zielniki tej epoki były kontynuacją m.in. pierwszych traktatów botanicznych Arystotelesa, jego ucznia i następcy Teofrasta, uznanego po wiekach za ojca botaniki,.....
 • W trosce o pszczoły
  Rola pszczół w przyrodzie, zwłaszcza w życiu i rozwoju roślin, a w konsekwencji w gospodarce żywnościowej, lecznictwie, kosmetyce, jest nie do zastąpienia...
 • Wiadomości z Internetu
  Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Naukowcy z Pacific Northwest National Laboratory opublikowali raport z wieloletnich badań, który wskazuje, że budynki sklepowe mogą oszczędzić nawet do 57 procent energii. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów klimatyzacyjnych....
 • Wielka encyklopedia pszczelarstwa
  Znana wszystkim pszczoła, owad zaliczany do rodziny pszczołowatych, budziła fascynację od najdawniejszych czasów. Wcześnie odkryto właściwości smakowe i lecznicze produkowanych przez nie substancji, choć początkowo zdobywano je przez mozolne poszukiwania gniazd dzikich pszczół i wybieranie z nich miodu...
 • Wymagania pluwiotermiczne roślin w krytycznych fazach rozwoju
  W warunkach klimatycznych Polski o plonowaniu roślin uprawnych decydują głównie dwa elementy meteorologiczne: opady atmosferyczne i temperatura, które określane są jako pluwiotermiczne......
 • Wyrok Trybunału z 15 maja 2014 r. w sprawie rozbudowy autostrady na obszarze Natura 2000, C-521/12
 • Występowanie i zwalczanie barszczu Sosnowskiego
  W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Związku Radzieckim poszukiwano nowych pastewnych roślin uprawnych. W tym celu pozyskano około 50 roślin występujących w stanie naturalnym w ZSRR. Badania wykazały, iż największy plon suchej masy oraz białka można uzyskać z uprawy barszczu Sosnowskiego....
 • Znaczki kategoryzowane - z promocją przyrody
 • Zrównoważony rozwój w praktyce na przykładzie wybranych obszarów Natura 2000