• Edukacyjna ścieżka przyrodnicza w krakowskim Lesie Wolskim
  Las Wolski stanowi największą powierzchnię leśną na mapie Krakowa, jest lasem komunalnym dużej aglomeracji miejskiej. Dzięki niepowtarzalnym walorom przyrodniczym i krajobrazowym od 1981 roku należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Chroni cenne zasoby przyrodnicze, geologiczne, historyczne i krajobrazowe. Najważniejszą funkcją Lasu Wolskiego jest wypoczynek i rekreacja oraz ochrona powietrza.
 • Wiadomości z Internetu
  Autostrada dla pszczół - Pszczoły są niezwykle istotnym elementem łańcucha produkcji żywności. Co roku zewsząd docierają alarmujące informacje, że ich populacja gwałtownie spada. Jednym z pomysłów, które mają ułatwić życie tym pożytecznym owadom jest kwiatowa autostrada. Pionierski na skalę światową projekt rozpoczęto właśnie w stolicy Norwegii - Oslo.
 • Propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
  To kolejna część warsztatów dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, realizowanych przez Fundację Fundusz Partnerstwa w ramach projektu Razem blisko eko.
 • O niespójności w systemie ochrony przyrody w Polsce
  Zdaniem autora niektóre części ustawy o ochronie przyrody i działania administracyjne są niespójne, jeżeli uwzględni się rzeczywiste potrzeby obszarów i gatunków chronionych oraz społeczne oczekiwania. Do omawianych tematów należą ograniczone możliwości działania i spełniania obowiązków, zaniedbania dotyczące rezerwatów przyrody, trudności napotkane podczas konsultacji społecznych w ramach programu Natura 2000 oraz biurokracja.
 • Submikronowe pyły w powietrzu atmosferycznym w Krakowie
  Drobne cząstki aerozoli wywierają istotny wpływ na wzrost śmiertelności i zachorowalności. W Krakowie ich koncentracja jest wysoka i podlega monitorowaniu od roku 2008. Nie są natomiast prowadzone systematyczne badania udziału PMI. Submikronowe cząstki dominują w aerozolach w Krakowie pod względem liczby cząstek. W artykule wykorzystano wyniki pracy zespołu grupującego pracowników kilku jednostek naukowych Krakowa - Uniwersytetu Pedagogicznego (Instytut Geografii), Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Nauk Geologicznych).