• Regulamin Konkursu dla nauczycieli w ramach projektu "Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych"
  Organizatorami Konkursu są: Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Wydawca miesięcznika AURA. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych aktywności badawczych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju w ramach projektu "Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych".
 • Pilotażowy program odbioru i zagospodarowania tekstyliów
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to spółka z tradycjami, sięgającymi 1866 r. Zajmuje się przede wszystkim dwoma ważnymi aspektami funkcjonowania nowoczesnego miasta: zarządza systemem gospodarowania odpadami oraz systemem oczyszczania miasta.
 • Nasadzenia zastępcze
  Pytanie: Czy organ administracji wydając zezwolenie na usunięcie drzew może je uzależnić od posadzenia w zamian krzewów, bo akurat nie ma miejsca na zastępcze drzewa, ale korzystne byłoby, aby w mieście pojawiły się krzewy?
 • Żywność przyjazna dla klimatu
  To książka dla każdego, komu nie jest obojętny stan naszej planety, dla kogo jest ważne, w jakim kierunku będzie ona zmierzać. Czy przyjaznym dla przyrody, a więc i dla człowieka; czy wręcz przeciwnie - wbrew temu, co dla natury dobre.
 • Płaskie kolektory powietrzne
  W artykule omówiono budowę, zasadę działania, przykłady zastosowań powietrznych kolektorów słonecznych. Służą one do bezpośredniego podgrzewania powietrza i znajdują zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń, suszenia płodów rolnych oraz klimatyzacji pomieszczeń. Są to urządzenia niedrogie o stosunkowo prostej konstrukcji.

Komentarze obsługiwane przez CComment