AURA Ochrona Środowiska 2016/06


 • Dobrostan zwierząt jako element humanitaryzmu w zrównoważonej produkcji zwierzęcej
  Dobrostan zwierząt jest jedną z oznak humanitaryzmu w postępie cywilizacyjnym ludzkości. Rozpatrywany w kategoriach etyczno-filozoficznych silnie odwołuje się do empatii dla losu zwierząt użytkowanych przez człowieka. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, prze wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia. Dobrostan wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.
 • Wspólne ryzyko, obustronna korzyść
  Wiosną roku 2012 piętnaście gospodarstw domowych z Warszawy postanowiło zawrzeć porozumienie z ekologicznymi rolnikami spod Małkinii Górnej. Współpraca zakładała dostawy warzyw przez dwadzieścia tygodni, między czerwcem a październikiem. Miejsce odbioru warzyw była wówczas piwnica zaprzyjaźnionego hostelu w centrum Warszawy.
 • Globalizacja w ochronie środowiska
  Globalizacja to nie tylko otwarcie się na handel międzynarodowy. To również przepływy kapitałowe, podejrzewane o to, że sprzyjają lokalizacji "brudnych przemysłów" tam, gdzie przepisy są łagodne. To również prymat dawany zasadzie swobody handlu, jeśli się tylko okazuje, że wchodzi w kolizję z jakąś inną zasadą. Niekiedy politycy udają, że będą chronić także ową inną zasadę, choć nie dysponują skutecznymi instrumentami takiej ochrony.
 • Podsumowanie konkursu dla szkół
  Wspólnie z Fundacją Uniwersytet Dzieci realizujemy projekt pt. Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych. Projekt jest współfinansowany przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisk Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). W projekcie przewidziane są dwa konkursy.
 • Kronika Ekologiczna
  Rola lasów borealnych w bilansie dwutlenku węgla; Spotkanie ministrów środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej