AURA Ochrona Środowiska 2016/09


 • Wprowadzenie do tematyki walki ze smogiem w Krakowie
  Dzięki licznym działaniom podjętym w ostatnich kilkudziesięciu latach jakość powietrza w Krakowie uległa znaczącej poprawie, niemniej jednak Kraków wciąż znajduje się w czołówce rankingu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Najważniejszy problem nadal stanowią duże zapylenie oraz ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu i tlenków azotu w powietrzu. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń jest emisja niska, zaś w przypadku tlenków azotu - motoryzacja. Ograniczaniu dyspersji zanieczyszczeń powietrza sprzyja ukształtowanie terenu, warunki mezoklimatyczne, a także zabudowa kanałów przewietrzania miasta.
 • Kraków żegna dr Wernera Kohlera, konsula generalnego Niemiec
  Rozmowa dr Wernera Kohlera - konsula generalnego oraz dr Edwarda Garścia - redaktora Aury.
 • Ekologicznie w Wodociągach Krakowskich Czysta co do kropelki
  Wodociągi Krakowskie od lat prowadzą działania, mające na celu ochronę środowiska i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Skierowane są przede wszystkim do dzieci, by wykształcić w nich wrażliwość, wzbogacić wiedzę o bioróżnorodności i uświadomić fakt, że każde z nich ma i może mieć wpływ na środowisko, w którym żyje. Taka edukacja ekologiczna pomaga rozwijać aktywne postawy wobec przyrody i jej ochrony, pomaga również w wyrabianiu nawyków odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, zwłaszcza wody. Temu właśnie służy przygotowana dla uczniów AKADEMIA KROPELKI.
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej wkroczyła w czwartą dekadę
  Już po raz 31 na finale centralnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Światowym Dniu Ochrony Środowiska (5 czerwca) spotkała się elita przyrodników ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, tym razem w Krakowie. Młodzież ta może imponować nam wszystkim, bo dąży samodzielnie i z ogromnym zaangażowaniem do poznania praw rządzących przyrodą, a co najważniejsze, zdobycia umiejętności wykorzystania swej wiedzy w praktyce.
 • Co głosi encyklika Laudato si'?
  W ubiegłym miesiącu został zakończony cykl poświęcony międzynarodowej współpracy ekologicznej. Wcześniejszy cykl obejmował comiesięczne artykuły z AURY, ukazujące się w latach 2006-2013 i poświęcony był najważniejszym koncepcjom ekonomii ekologicznej. Zapoczątkowany trzeci z kolei będzie dotyczył problemów bieżącej polityki ekologicznej w Polsce i na świecie widzianej oczyma ekonomisty.