AURA Ochrona Środowiska 2016/10


 • Pompy ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi
  Istotnym elementem instalacji grzewczej z pompą ciepła jest sposób pozyskiwania energii cieplnej z otoczenia. Czerpanie energii cieplnej z wnętrza ziemi może odbywać się za pomocą pionowych wymienników gruntowych. Sondy pionowe, zwane też pionowym wymiennikiem gruntowym, są to rury z tworzywa sztucznego (zaleca się stosować rury HDPE lub HDPERC), umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość zależy ściśle od mocy grzewczej pompy ciepła oraz warunków geologicznych miejsca aplikacji.
 • Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej
  Dr hab. inż. Wojciech Przegon, profesor UR, pracuje w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest również zastępcą przewodniczącego Rady Kierunku Architektura Krajobrazu na studiach międzywydziałowych UR, autorem licznych prac publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Zainteresowania naukowe prof. Przegona obejmują użytkowanie ziemi w terenach górskich, szczególnie Pienin i Gorców, zwłaszcza analiza równowagi agro-sylwo-pastoralnej oraz układu mikrokrain krajobrazowo-rolniczych w terenach niezmiernie czułych pod względem krajobrazowym (parki narodowe i ich otuliny).
 • Lapis lazuli, lapis infernalis
  W serii artykułów poświęconych historii gospodarczej Rzeczypospolitej Obojga Narodów autorka zajmuje się opisem minerałów i mineraloidów jako środków wykorzystywanych w gospodarstwie domowym do sporządzania leków i kosmetyków, a także przedstawia ich zastosowanie gospodarcze. Źródłem są staropolskie poradniki medyczne, zielniki i inne oryginalne dzieła historyczne, które zawierają wzmianki o minerałach i ich wykorzystaniu w Polsce od XVI do końca XVIII wieku.
 • Pytania testowe finału centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Naturalność gospodarki leśnej
  Każdy las powinien spełniać trzy zasadnicze funkcje: produkcyjną, społeczną i ekologiczną. Ale upieranie się, że wszystkie funkcje mają w każdym obszarze identyczną wagę, byłoby nierozsądne. Trzeba przyjąć, że w wielu z nich musi dominować produkcyjna. W niektórych - zwłaszcza w pobliżu dużych aglomeracji - na czoło ma prawo wysuwać się społeczna. Jednak na stosunkowo niewielkiej części terenów szczególnie cennych przyrodniczo, dominować powinna funkcja ekologiczna.