AURA Ochrona Środowiska 2016/12


 • Zmiany w ustawie o ochronie przyrody?
  Ministerstwo Środowiska chce, aby osoby fizyczne nie musiały uzyskiwać pozwolenia na usuwanie drzew. Po pierwszym, opublikowanym 8 lipca 2016 roku projekcie zmian ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, który wywołał sporą burzę w środowiskach bliskich drzewom, na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 października 2016 roku pojawił się następny projekt (z 13 października), uwzględniający (po części) uwagi złożone w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska konsultacji, uzgodnień i opiniowani. Jak podaje resort odpowiedzialny za wprowadzenie zmian - Minister Środowiska - podstawą ich wprowadzenia ma być szerokie przekazanie kompetencji radom gmin.
 • Wejście do parku narodowego bez uiszczenia opłaty za wstęp
  Pytanie: Czy wejście na teren parku narodowego z uchyleniem się od uiszczenia stosownej opłaty za wstęp jest czynem zabronionym pod groźbą kary?
 • Urządzenia do oczyszczania powietrza w budynkach oraz kanałach wentylacyjnych
  W artykule przedstawiono wyniki prac nad urządzeniami do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza ze związków szkodliwych w postaci pyłów, gazów, czy zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zastosowane innowacyjne rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie 100% skuteczności oczyszczania powietrza. Przedstawiono również obszary, w jakich urządzenia te znajdą zastosowanie.
 • Czy Polska może być geotermicznym eldorado?
  AURA w październikowym numerze zamieściła tekst Olgierda Wieczorka pt. "Z piekła rodem", w którym autor pisze, że "największe szanse ze wszystkich odnawialnych źródeł energii ma geotermia". Nie zna on jednak problemu. Wiadomo od wielu lat, że Polska posiada znaczne zasoby wód geotermalnych i nie jest to "swoisty geologiczny cud".
 • Społeczno-gospodarcze i prawne uwarunkowania scalania gruntów w Polsce
  Obecnie wiele gospodarstw rolnych w Polsce użytkuje liczne rozproszone działki agrarne. Zdaniem ekspertów, dla zachowania i wzrostu konkurencyjności krajowego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw przez scalenie gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do stanu pierwotnego. Przez te działania dąży się do zmniejszenia ilości małych rozproszonych działek, składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości.