• Początki MPO Kraków sięgają 1866 roku
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to dziś nowoczesna i największa w branży firma komunalna w Polsce. Wzięła początek z niewielkiej grupy osób, które 150 lat temu zostały wyznaczone do regularnego sprzątania ulic i placów. Decyzję taką podjął w 1866 r. pierwszy prezydent Krakowa z wyboru prof. Józef Dietl....
 • Święte prawo własności?
  Wiele praktycznych problemów ochrony środowiska stawia pytanie o możliwość ograniczania przywilejów własności. Odwołując się do kryteriów ideologicznych ogłoszony jest prymat prawa własności przed innymi zasadami, a jego zakwestionowanie bywa utożsamiane z socjalizmem. Tymczasem racjonalne potraktowanie organizacji gospodarki i społeczeństwa wskazuje, że pożądana skądinąd nienaruszalność własności nie polega na tolerowaniu dowolnego nią dysponowania......
 • MPO Kraków w służbie nowoczesnego miasta
  Rozmowa z Henrykiem Kultysem - prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie
 • Bóbr (Castor fiber)
  W serii artykułów poświęconych historii gospodarczej Rzeczypospolitej Obojga narodów autorka zajmuje się opisem pożytków pochodzących od zwierząt łownych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym do sporządzania leków i kosmetyków, także przedstawia ich zastosowanie gospodarcze. Źródłem są staropolskie poradniki medyczne, zielniki i inne oryginalne dzieła historyczne, które zawierają wzmianki o zwierzętach i ich wykorzystaniu w Polsce od XVI do końca XIX wieku.

Komentarze obsługiwane przez CComment