AURA Ochrona Środowiska 2017/09


 • Łoś (Alces alces)
  Łoś, największy przedstawiciel jeleniowatych, występował niegdyś w Ameryce Północnej, Azji i w znacznej części Europy. Obecnie najliczniej występuje na Alasce, w Europie wschodniej i północnej, a także w północnej Azji. Był on poszukiwaną zdobyczą ze względu na skórę, a rzadziej mięso i imponujące poroże, zwane rosochami.
 • Kara pieniężna za zniszczenie drzew na gruntach rolnych Pytanie: Czy wejście w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r. nowelizującej ustawę o ochronie przyrody zobowiązuje do umorzenia postępowania o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew na gruncie rolnym, jeżeli zniszczenie nastąpiło przed 1 stycznia 2017 r.?
 • Oko za oko...
  Tego roku los był dla mnie łaskawy - rzucił mnie na parę dni do Paryża. Niestety, nie na salony, ale do Lasku Bulońskiego...
 • Zagospodarowanie odpadów i rekultywacja terenu po eksploatacji rud uranu ze złoża Zirovski Vrh
  Uran, zgodnie z układem okresowym pierwiastków, zaliczany jest do grupy aktynowców. Jest to pierwiastek oksyfilny, o wyraźnej tendencji do koncentrowania się przede wszystkim w górnej partii skorupy kontynentalnej, jego klark wynosi 0,00027%. W skałach magmowych uran występuje przede wszystkim w skałach powstających w końcowych etapach krystalizacji magmy, zwłaszcza tych, które są bogate w alkalia i krzemionkę.
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Nowoczesne oczyszczanie ścieków Naukowcy z Cornell University stworzyli tani materiał, który pomoże oczyszczać ścieki. Opracowane przez nich, nanowęglowe elektrody, pokryte przewodzącym polimerem nazwanym PEDOT, mogą być tanią alternatywą dla dostępnych na rynku.