• Ciekawostki technologiczne ze świata
  Skuteczne usuwanie dwóch zanieczyszczeń wykwity alg w Zatoce Meksykańskiej spowodowały, że władze jedenastu amerykańskich stanów zaczęły się zastanawiać nad sposobami ograniczenia zatruwania Missisipi pochodnymi azotu i fosforu. Te powszechnie stosowane nawozy są głównymi sprawcami wykwitu glonów i wyczerpywania zasobów tlenu w Zatoce. Rozpoczęto nowe inwestycje w oczyszczalniach ścieków oraz zaczęto poważniej rozmawiać o roli farmerów w oczyszczaniu środowiska.
 • Paragraf i środowisko - Trofea łowieckie
  Czy osoba, która przy drodze oferuje do sprzedaży trofea łowieckie, bądź osoba, która od niej takie trofeum kupuje, popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary?
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym - znajomość i akceptacja założeń wśród mieszkańców Małopolski
  W grudniu 2015 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jako nowe wyzwanie, rozszerzające realizację idei zrównoważonego rozwoju. Istotą koncepcji GOZ jest utrzymanie możliwie jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów w gospodarce oraz minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, a także jak efektywniejsze zagospodarowanie powstających odpadów (zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami).
 • Geotermia
  Teoretyczna dostępność energii geotermalnej jest imponująca. Jej zasób pozwala na wielokrotne pokrycie światowego zapotrzebowania na energię przez setki lat. Ale tego typu kalkulacje są pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Również strumień energii słonecznej, docierającej do ziemi jest niewyobrażalnie duży.
 • Temat - Puszcza białowieska. Tym razem prawda nie leży pośrodku
  Rozmowa z profesorem Januszem Sową z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.