AURA Ochrona Środowiska 2017/12


 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Lepszy katalizator - naukowcy z Uniwersytetu w Surrey opracowali nowy, taki katalizator, który skutecznie eliminuje dwutlenek węgla i metan. Zbudowany na niklu katalizator, wzmocniony cyną i tlenkiem cerowym, skutecznie przetwarza gazy cieplarniane w gaz syntezowy...
 • Wydra europejska, niezwykły mieszkaniec fauny Polski
  Wydra europejska, jak większość łasicowatych, charakteryzuje się wydłużonym ciałem. Ogon stanowi ster dla zwierzęcia podczas pływania, jest silnie umięśniony, u nasady spłaszczony, kuk końcowi walcowaty. Środowisku życia - idealnym miejscem do życia dla wydr są wszelkie czyste cieki wodne z urozmaiconą linią brzegową oraz dostępem do odpowiedniej ilości pokarmu. Rzeki, stawy, rowy czy potoki są najczęstszymi miejscami występowania tego gatunku. Zimą zwierzę opuszcza całkowicie zamarzające akweny....
 • Epitafium dla nosorożców
  Nosorożce to piękne, majestatyczne zwierzęta, wzbudzające sympatię. Są roślinożercami, spożywającymi dziennie dziesiątki kilogramów liści, gałązek, owoców i trawy. Połowę życia spędzają na tej czynności. Są doskonale rozpoznawalne z uwagi na wyjątkowo grubą, pofałdowaną skórę i wydatny róg. Nauka dostarcza dzisiaj coraz więcej dowodów, świadczących o bogatym życiu emocjonalnym zwierząt. Nosorożce również są bardzo uczuciowe, potrafią być czułe i łagodne, zakochują się, potrafią się nawzajem opiekować.....
 • Kronika ekologiczna
  Szczyt klimatyczny ONZ - odbył się w dniach od 6 do 17 listopada w Bonn. Uczestniczyli delegaci z blisko 200 krajów...
 • Wyrok Trybunału z 19 października 2017 r. w sprawie zmniejszenia powierzchni obszaru Natura 2000 w Królestwie Niderlandów, C-281/16
  Decyzją z 4 lipca 2013 r. Królestwo Niderlandów, na podstawie art. 10a ustawy o ochronie środowiska z 1998 r. wyznaczyło teren Haringvliet jako specjalny obszar ochrony, wyłączając jednak z jego obszaru polder Leenheeren. Polder, obejmujący grunty rolne, został wcześniej włączony do terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty, chociaż nie występowały na nim żadne typy chronionych siedlisk czy gatunków. Niderlandzki sąd administracyjny stwierdził nieważność tej decyzji ze względu na to, że polder nie został wcześniej włączony do specjalnego obszaru ochrony.....