• Kraje UE muszą zwiększyć wysiłki w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
  W większości państw członkowskich UE nie uda się ograniczyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia mieszkańców do 2030 roku – wynika z pierwszego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza. Raport opublikowany 26 czerwca br. zwraca uwagę, że wdrażanie europejskich przepisów w tej dziedzinie wymaga znacznej poprawy, a państwa członkowskie muszą zintensyfikować działania we wszystkich sektorach.
 • Folie biopolimerowe na bazie furcelleranu – innowacyjne rozwiązanie w przemyśle spożywczym
  Ze względu na pogłębiający się problem zalegających odpadów, konieczne jest znalezienie alternatywy dla tworzyw sztucznych. Folie biopolimerowe na bazie białek oraz polisacharydów stanowią ciekawy zamiennik dla plastiku. Jednakże są jeszcze problemy, które należy zniwelować, aby folie biopolimerowe mogły całkowicie zastąpić materiały z tworzyw sztucznych. Obecnie prowadzone są badania nad poprawą parametrów użytkowych, tj. wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalności wobec gazów czy barierowość wobec wody.
 • Sprawdzone oraz nowatorskie rozwiązania fizyczne w ochronie roślin
  Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin coraz częściej wiąże się z licznymi ograniczeniami. Wynikają one m.in. z wprowadzenia koncepcji rolnictwa zrównoważonego czy integracji metod w zwalczaniu agrofagów, których celem jest przede wszystkim ochrona środowiska i zdrowia człowieka. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie różnych metod nie chemicznych, w tym wielu sprawdzonych i nowatorskich rozwiązań fizycznych. Do tych bardziej znanych i wykorzystywanych należą: temperatura, promieniowanie, światło, kontrolowana atmosfera, specjalne opakowania, ciśnienie, różne dźwięki. Do nowszych i innowacyjnych rozwiązań, które dają bardzo dobre rezultaty można zaliczyć wykorzystanie ozonu i plazmy. Są to szybkie i efektywne czynniki fizyczne zwalczania agrofagów odpowiedzialnych za choroby roślin uprawnych i ozdobnych, a przy tym nie pozostawiające pozostałości w środowisku i surowcach roślinnych.
 • Produkty pszczele w ochronie zdrowia i suplementacji żywienia człowieka
  W zagrożeniach, jakie niesie rozwój cywilizacji, wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem produktów pszczelich w ochronie zdrowia i suplementacji żywienia człowieka, gdyż są one kojarzone z ekologią i naturalnym środowiskiem, z którego pochodzą. Zbierane i wytwarzane przez pszczoły pełnią rolę stymulatorów prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz są cennym uzupełnieniem diety człowieka. Miód pszczeli to jeden z bardziej wartościowych pokarmów. Jest on bogatym źródłem bioaktywnych związków, z których większość ma silne właściwości przeciwutleniające i bakteriostatyczne, wykorzystywanych w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń. Również inne produkty pszczele, jak: pyłek kwiatowy, mleczko pszczele czy propolis są bardzo cennymi preparatami prozdrowotnymi wykorzystywanymi w suplementacji żywienia człowieka.
 • Pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym (kwiecień 2020)
  W artykule krótko opisano specyfikę środowiska naturalnego i walory Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN). Następnie przedstawiono relację z powstawania pożarów torfowisk i lasów w BbPN w dniach 12-26 kwietnia 2020 r., ich rozprzestrzeniania się, a także przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej. Na podstawie materiałów nt. BbPN omówiono wybrane skutki ekologiczne kwietniowych pożarów. Ponadto przedstawiono sugestie dotyczące możliwości zapobiegania pożarom torfowisk i lasów.
 • Wyrok Trybunału z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zezwolenia na wiosenny odstrzał ptaków w Finlandii, C– 217/19
 • Ruszył program „Moja Woda”
  Nawet 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe można otrzymać w nowym programie „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przeznaczą 100 mln zł na łagodzenie skutków suszy w Polsce. Od 1 lipca br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przyjmują wnioski od właścicieli domów jednorodzinnych. – Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji.
 • Ochrona środowiska w Chinach
  Sytuacja ekologiczna w Chinach wzbudza powszechne zainteresowanie, ponieważ jest to ogromny kraj i bardzo ważny z punktu widzenia ochrony klimatu. Ale jest jednocześnie – z racji dość wczesnego etapu rozwoju gospodarczego – zaabsorbowany innymi problemami. Pilotażowy etap handlu emisjami dwutlenku węgla stanowił ważny czynnik kształtowania polityki ochrony środowiska z dwóch powodów. Po pierwsze, doprowadził do większego zainteresowania sprawami ekologicznymi. Po drugie zaś, unaocznił potrzebę występowania przez rząd chiński z konstruktywnymi propozycjami ochrony światowego klimatu.
 • Park Narodowy Riły
  Riła jest najwyższym pasmem górskim w Bułgarii i na Półwyspie Bałkańskim. Zajmuje 240 000 ha, czyli powierzchnię cztery razy większą niż Tatry. Nad ogromnym masywem tych gór zamkniętych między dolinami: Samokowską, Dolnobanską, Razłożką, Simitlijską, Błagoewgradską, Koczerinowską i Dupniszką góruje szczyt Musała (2925 m). Z sąsiednimi górami graniczy przez wysokie uskoki i kotliny – Awramową z Rodopami, a Predeła z Pirynem. Masyw Riły dzieli się na cztery części. Charakterystyka geograficzna Riły Riła jest zbudowana głównie z gruboziarnistych granitów. Obecne są też między nimi metamorficzne skały w postaci gnejsów. W czasie zlodowacenia obniżeniu uległa granica śnieżna, która wynosiła 2200 m. Z tej wysokości jęzory lodowe schodziły do 1200 m, tworząc szerokie doliny korytowe (lejowe). W Rile występują wszystkie rodzaje form glacialnych. Najbardziej jednak są zauważalne zagłębienia zakończone progami skalnymi. Większość kotłów polodowcowych ma ekspozycję północną. W wyniku erozji i działalności lodowcowej w wysokich partiach powstało 140 jezior stałych i 30 okresowych. Są one położone grupowo, głównie w głębokich kotłach.
 • Baterie przepływowe (redox flow cell)
  W artykule omówiłem zagadnienia związane z magazynowaniem energii elektrycznej w bateriach przepływowych. Sposoby gromadzenia energii są ważnym elementem każdego systemu elektro – energetycznego. Profesor Piotr Tomczyk z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw AG H w opracowaniu pt. „Zasobniki Energii” [8] stwierdza m.in. „magazynowanie energii staje się powoli rzeczywistością”. Zaznacza, że celem magazynowania energii elektrycznej jest m.in.: poprawa efektywności wytwarzania energii; lepsza sprawność zarządzania systemami produkcji i przesyłu; poprawa jakości energii; lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Można będzie to osiągnąć wykorzystując różne typy magazynów energii – również akumulatory przepływowe.
 • Głóg znany i doceniany już w starożytności, nie tylko w fitoterapii
  Jedno jedyne ocalało, miedza, Na której dziki dziś głóg i tarnina rozkwita niby pamięć, co wspomina Pokój... Wsi cicha, którą sercem całym wielbiłem w pieśni... Leopold Staff
 • Rezerwat przyrody „Jasne” – perła iławskiej ziemi
  W artykule zaprezentowano rezerwat przyrody „Jasne”, wartościowy od strony przyrodniczej, edukacyjnej i turystycznej, położony w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Szczególną uwagę zwrócono na walory przyrodnicze jezior Jasne i Luba, a także leśną ścieżkę dydaktyczną oraz na pobliskie jezioro Czarne.
 • Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności. Czy tym razem się uda?
  Ważnym momentem we wdrażaniu strategii ochrony różnorodności biologicznej było podpisanie Konwencji jej dotyczącej na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Niestety kolejne działania społeczności międzynarodowej i Unii Europejskiej w tej dziedzinie nie przyniosły zadowalających efektów. W 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz bioróżnorodności do roku 2030. Plan niezwykle ambitny, zakładający m.in. skuteczną ochronę przyrody na co najmniej 30% obszarów lądowych i 30% ekosystemów morskich w Unii Europejskiej. Strategia podkreśla ogromne znaczenie ochrony przyrody dla gospodarki UE. Zdaniem naukowców, którzy w 2019 roku zaproponowali Globalne Porozumienie na Rzecz Przyrody tylko objęcie ochroną 30% lądów i oceanów do 2030 roku i 50% do 2050 roku daje szansę ludzkości na przetrwanie.
 • Ekologia serca
  „Mój diabeł stróż wygnał mnie od rana do ogrodu. Było cicho i bardzo zielono. Zrobiłam sobie kawę, włączyłam magnetofon i zasiadłam wygodnie z plikiem kartek i długopisem. Oczywiście zaczęłam od ukochanego Bacha, który „ustawia” mi zawsze właściwe proporcje świata. Nieodmiennie zadziwiam się – ciągle pierwszym zdziwieniem nad genialną przewrotnością natury. Nad konsekwencją kształtów i ich powtórzeń, nad duplikacją – a właściwie multiplikacją kwiatów, nasion, owoców. Gdzie wszystko od tysięcy lat powtarzalne, niezmienne, trwałe. Kosmos w harmonii dźwięków, zapachów, kolorów”. Tak budzi się do życia poetka Ewa Zelenay. Inaczej mój sąsiad – wstaje podenerwowany. Wyznał mi, że przyłapuje się na „świętokradztwie”.
 • Inspekcja Ochrony Środowiska i osoby fizyczne
  Pytanie: Czy Inspekcja Ochrony Środowiska może kontrolować przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej? Uczestnicy zielonogórskiego szkolenia IOŚ Odpowiedź: Problem prawny pojawił się na tle art. 2 ust. 1 ustawy z 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2019 r. poz. 1355 ze zm.), który do zadań Inspekcji zalicza kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie m.in. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Chodzi o to, że operując pojęciem podmiotów korzystających ze środowiska ustawa o Inspekcji wskazuje wprost na przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Paliwo z wody morskiej Chemicy z Uniwersytetu Rochester wraz z badaczami z Wydziału Badań Morskich Uniwersytetu w Pittsburghu zaprezentowali nowatorski katalizator, który pozwala skutecznie i wydajnie zmieniać dwutlenek węgla w tlenek węgla. Katalizatory wykonane z węglika molibdenu z dodatkiem potasu służą do przetwarzania wody morskiej w paliwo okrętowe. Naukowcy chwalą się, że jest to pierwszy przykład zastosowania takiego katalizatora na skalę przemysłową. Jednak droga do sukcesu była długa i wymagała wielu eksperymentów oraz programów pilotażowych. Gdyby okręty marynarki mogły wytwarzać paliwo z wody morskiej podczas rejsu, mogłyby dłużej działać w newralgicznych rejonach świata. Poza kilkoma lotniskowcami i okrętami podwodnymi zasilanymi reaktorami atomowymi, większość jednostek musi pracować na paliwie dostarczanym z tankowców. Jest to nie tylko kłopotliwe podczas wysokiego stanu morza, ale powoduje, że tankowce stają się potencjalnym celem ataku.
 • Bułgaria nad poziom morza – Recenzja
  Na szczyty nie da się wchodzić samotnie – muszą być ludzie, promotorzy, przewodnicy i wspomagający. Książka ma charakter informacyjno-wspomnieniowy, w wielu miejscach osobisty. W tekście i po każdym rozdziale jest cytowana literatura. Jest podsumowaniem kilkunastoletnich wypraw w bułgarskie góry zorganizowanych po wielu latach przerwy. W tekście zawarte są cytaty stanowiące swoiste kredo dotychczasowego życia Autora. Piotr Siwek jest absolwentem kierunku Ogrodnictwo i Uprawa Winorośli Uniwersytetu Rolniczego w Płowdiw, doktorem habilitowanym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dziedzinie Ogrodnictwa. Autor przedstawia się jako miłośnik przyrody, kultury oraz historii bułgarskiej. Dzięki częstym wizytom w tej części Europy zdobywa, aktualizuje, a także dokumentuje wiedzę o bułgarskich górach i zamieszkujących je ludziach.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz